İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden ilimiz 2023 yılı 3. dönem yatırım uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, sorun darboğaz ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantının açılış konuşmasını Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya yaptı. Vali Kaya, “İlimize değer katacak, burayı daha da kıymetlendirecek dolayısıyla bu minvalde, görüştüğümüz konuştuğumuz konular çerçevesinde sizlerin yapacağı yatırımların koordinasyonu ve kurumlar arasında bugün özellikle bunun için bir araya geldik zaten. Koordinasyon gerektiren konular varsa, bizim bilmemiz gereken konular varsa onları özellikle Bölge Müdürlerimizden, İl Müdürlerimizden rica ediyorum. Koordinasyon gerektiren konular üzerinde burada konuşalım, tartışalım ve bunu netleştirmeye çalışalım. Amacımız zaten bu dolayısıyla ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu toplantının çok verimli geçeceğine dair inancım tamdır” dedi. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya’nın açılış konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, 2023 yılı 3. Dönem yatırımlarını değerlendirdi. Vali Yardımcısı Atçı, “Bilindiği üzere, 2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair karar kapsamında ve İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile İl Koordinasyon Kurulları her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanmaktadır. İlimizin 2023 yılına ait 3. Dönem yatırımlarının değerlendirileceği 2023 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. İlimizde 2023 yılı 3. Dönem sonu itibariyle; 15 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 38 adet biten, 86 adet devam eden, 10 adet başlanmamış ve 17 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 154 adet proje bulunmaktadır. Yatırımların toplam proje bedeli 7,4 Milyar TL'dir. Mevcut projeler için 2023 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 4,3 Milyar TL'dir. 2023 yılında projelere toplam olarak 792,2 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılında 3. Dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 529,6 Milyon TL olup, Yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre %66,8 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın proje bedeline göre ise %66,0 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Kamu yatırımlarının, yerel ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesi maksadıyla, il Yatırım Takip Sistemi Projesi (İLYAS) geliştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da illerdeki yatırımlar İLYAS üzerinden takip edilmektedir. Bu nedenle yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın sisteme gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri, veri girişlerini eksiksiz ve zamanında yapmaları son derece önem arz etmektedir. Özellikle ilçe belediyelerimizin de konuya hassasiyeti kamu yatırımlarının takibi açısından çok önemlidir. Yatırımcı kuruluşlarımızın ve yerel yönetimlerimizin her dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de üzerinde çalıştıkları projelerde titiz davranmaları, sorunların çözümünde gerekli hassasiyeti göstermeleri, ilimizin yatırım hizmetlerinin verimliliği açısından çok önemlidir. İl Koordinasyon Kurulunun 2023 yılı 4. Toplantısının ilimiz açısından verimli bir platform oluşturmasını, ilimiz ve ülkemiz açısından hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

yalova-il-koordinasyon-toplanti-bütce-ödenek-vali3yalova-il-koordinasyon-toplanti-bütce-ödenek-vali2

Editör: Arda Yavuz