Hastane Yolunda Son Durum Hastane Yolunda Son Durum

Muhtar adayları seçim süresi boyunca afiş ve pankart asamayacak sadece kendilerini tanıtıcı el broşürü dağıtabilecek. 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel ve mahalli idareler seçimleri öncesinde mahalle ve köy muhtarları kendilerini tanıtıcı afişlerini, pankartlarını hiçbir şekilde hiçbir yere asamayacak. Süleymanbey Mahallesi Muhtarı ve Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, YSK kararı gereği muhtarların bu yasaklara uyması gerektiğini ve uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını söyledi. Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi, “2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; "Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki | Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür." hükmüne istinaden, “MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ 31 MART 2024” Pazar günü Yapılacaktır. 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79. maddesi ile "Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma” görevi Yüksek Seçim Kuruluna verilmiştir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 49 - 66. Maddelerinde ve YSK'nın 1561 sayılı kararında düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca; YSK'nın 1567 sayılı kararında ise; Köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde adaylık usulü bulunmadığından, seçimlere katılmak isteyenlerin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun ile diğer seçim kanunlarında siyasi partilere ve bağımsız adaylara tanınan propaganda hakkından yararlanamayacakları ancak seçime girecek muhtar adaylarının seçim takvimi boyunca, resimli veya kendisini yazı ile tanıtıcı nitelik taşıyan el ilanı mahiyetindeki matbuaları dağıtabileceklerine dair karar almıştır. 01 Ocak -2024 tarihinden seçim günü 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat:18.00'e kadar mevcut muhtarlar ve muhtar adayları tarafından propaganda nitelikli pankart döviz afiş vb. materyaller asıp/yapıştıramayacakları, şu ana kadar asılan veya yapıştırılan materyallerin derhal kaldırılması gerektiği, bu işlemlere aykırılık tespit edilmesi durumunda seçim Kanuna muhalefetten muhtar ve muhtar adayları hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı, belirtilen tarihler arasında cadde, işyerlerine, balkonlara, billboarda, apartmanlara, aydınlatma direklerine, vb. halkın görebileceği yerlere propaganda nitelikli materyallerin asılması/yapıştırılması yasak olduğu YSK karında belirtilmiştir.”

Editör: Arda Yavuz