Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Tahsin Becan şu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen çalışmalara katılıyor. Mecliste son görüşülen ve Türk Silahlı Kuvvetleri personellerini ilgilendiren “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” için söz alma talebini Başkanlığa ileten Becan, bu kanun teklifine ilişkin muhalif görüşlerini meclis kürsüsünden kamuoyuna açıkladı ve Yalova’da faaliyetler gerçekleştiren tersanelerin mevcut sorunları üzerine bilgilendirmede bulundu.  

“Kışlaları politize etmeyin!”

Mecliste görüşülen 59 maddelik teklifin tam tamına 21 kanunda değişiklik yaptığını vurgulayan Becan, “Yasama teklifinizin sorunlu anlayışıyla karşı karşıyayız. Torba yasa tekniğinin yanlış olduğu konusunda sizleri sürekli uyarıyoruz ancak duymamakta ısrar ediyorsunuz. Bakınız bu teklifin tam 16 maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Yaptığınız yanlışı yine bir yanlışla telafi etmeye çalışıyorsunuz. Ne var ki hem meclisin saygınlığına gölge düşürüyoruz hem de halkımızın sorunlarına gerçekçi çözümler üretemiyorsunuz. Bugün yaşadığımız toplumsal ve sosyal sorunların kaynağı işte bu sorunlu yaklaşımınızdır” dedi. Teklifin içeriğinden bahseden Becan, “Ülkemizin hem stratejik konumu, hem küresel ve bölgesel jeopolitik konumu savunma politikalarının her türlü siyasetin dışında tutulmasının zorunlu kılmaktadır. Bu anlayışla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel niteliğinin ve donanmanın en üst düzeyde tutulmasını ortak akıl ve müzakerenin sonucu olarak görüyoruz. Öte taraftan gelişmiş ve demokratik ülkelerde silahlı kuvvetler, hükümetin mutlak denetimi altında fakat hükümetin değil devletin ordusu şeklindedir. Tarihsel tecrübeler göstermiştir ki askerin siyasete karışması ne kadar olumuz sonuçlar doğurmuşsa siyasetin askerin içerisinde kol gezmesi o kadar kötü sonuçlara neden olmuştur. Kumpas davaları bunun bir sonucudur” ifadelerini kullandı. Yurt savunmasının Kuvâ-yi Milliyeyi önceleyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin kırmızıçizgisi olduğunu niteleyen Becan, “Bu sebeple sizden Türk Silahlı Kuvvetlerindeki özlük hakları adaletsizliğini gidermenizi bekliyoruz. Yok ettiğiniz askeri sağlık sistemini geri getirmenizi istiyoruz. Askerlik mesleğini mülakat komisyonlarına hapsetmeyin! Bir takım cemaatlerin hazırladıkları torpil listeleriyle kışlaları politize etmeyin. Biz, terör ile mücadelede kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin ve onurlu mensuplarının daima yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

CHP Yalova, Giresunluları Ağırladı CHP Yalova, Giresunluları Ağırladı

“6 ay sonra tersaneler kapanabilir”

Stratejik, lojistik destek, ekonomik, endüstriyel güç, teknolojik gelişim ve kendine yeterlilik denildiğinde tersanelerin bir adım öne çıktığını söyleyen Becan, “Ağır Sanayinin temel yatırım enstrümanlarından biri olan tersaneler, milli savunma hamlemizin yakın ilişkisi nedeniyle stratejik bir sanayidir. Kendi tersanelerine sahip olmak, yabancı ülkelerden bağımsız bir savunma sanayine sahip olmayı sağlar. Bu dışa bağımlılığı azaltır. Kritik askeri tesisat ve gemilerin ihtiyaç duyulduğu anda hızlıca üretilebilmesini veya onarılabilmesini mümkün kılar. Bir tersane kenti olan Yalova bu bakımdan en stratejik illerinden biridir. Mavi vatanın kalelerini inşa etmekten gurur duyuyoruz ancak gelinen noktayı da yeterli bulmuyoruz. Milli savunma stratejimizin önemli bir parçası olan Yalova’daki mevcut tersanelerimizin kapasitesinin ve teknolojik durumunun sürekli olarak geliştirilmesi gerekmektedir. Tersaneler geniş bir yelpazede iş gücü gerektirir. Mühendislerden teknisyenlere, işçilerden yöneticilere kadar birçok farklı meslek grubuna istihdam sağlar. Doğrudan ve dolaylı iş alanları oluşturmanın yanı sıra ekonomik canlanmaya, altyapı gelişimine, teknolojik ve endüstriyel ilerlemeye katkı sunacak tersaneciliğin gelişmesi gerekmektedir” dedi. Geçtiğimiz hafta Yalova’da 3-4 tersaneyi ziyaret ettiğini belirten Becan, “Maalesef onlar sipariş alırken 4 sene sonraya fiyat verdikleri için ve 4 sene içinde bu gemileri imal etmek için hammadde gideri, işçilik, eleman gideri, elektrik ve doğalgaz derken bunlar dövizden daha yüksek düzeyde arttığından dolayı teslimatta kar edemeden zararına satış durumu var. Ayrıyeten son 2 yılda maalesef yeni bir teklif ve sipariş almaları mümkün değil. Çünkü yeni verilen tekliflerin dörtte bir fiyatını Çin piyasası veriyor. Bu durumda tersaneler aynı ekonomik koşullarda devam etmeye kalkarsa 6 ay sonra çok ciddi sayıda tersanelerin kapanacağından emin olun. Tersaneler savunma sanayimizi ilgilendirdiği için bugün Yalova’da denizaltı ve mayın döşeme gemileri imal ediliyor. Fakat bazen bizler sektörlere destek olurken, özellikle cari açığı kapamaya dayalı ihracat içeren sektörlerimizi veya savunma sanayine çalışan tersanelerimizi düşünürsek bunlara sektörel bazda destek vermek lazım ki bizler hem ihracata hem de özel konuda üretim yapanlara destek olalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi