Marmara Bölgesi Ziraat Odaları danışma toplantısı Ankara’da ki Türkiye Ziraat Odaları Birliği binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli’nin yanısıra Marmara Bölgesindeki illerin oda başkanları da katıldılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şinasi Bayraktar başkanlığında gerçekleşen toplantıda söz alan Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalovalı çiftçilerin sorunları hakkında bilgiler verdi. Tarım İl Müdürlükleri ile koordineli olarak yapılan çalışmalara da değinen Beşli, çiftçilerin artan maliyetlerden dolayı zor günler geçirdiğinin de altını çizdi.
Bu noktada söz alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şinasi Bayraktar’da Beşli’nin sözlerini teyid ederek, “Son aylarda gıda enflasyonuna sebep olan en önemli etkenlerden birisi olarak tarım üretici fiyat endeksinde aşırı artışlar ön plana çıkıyor. Bu durum, tarımsal üretimdeki maliyet yüksekliğinin neticesidir. Diğer yandan, tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki artışlar doğrudan üreticiye yansımıyor. Artan fiyatlar üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının açılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla artan fiyatlardan yararlanamayan üreticilerimiz bir de artan aşırı fiyat dalgalanmalarından olumsuz etkileniyor. Yurtdışına büyük oranda bağımlı olduğumuz, mazot, gübre, zirai ilaç ve yem gibi girdiler tarımsal üretimde en önemli maliyet unsurlarıdır. 2022 yılıyla birlikte döviz kurlarındaki önemli artışlar bu maliyetleri de artırdı. Bu maliyet unsurlarının yanında sulama ve sulamada kullanılan elektrik fiyatlarındaki artışlar da maliyetlerin önemli bir ölçüde artmasına sebep oldu. Girdi fiyatlarında düşüş sağlanmadan üretici fiyatlarında düşüş sağlanması mümkün değildir. Pahalı girdilere ulaşamamanın neticesinde verim düşüklüğü ve yetersiz üretim de üretici fiyatlarının artışını getiriyor. Girdilerin üreticilerimize makul fiyatlardan temin edilmesi tüketiciye yansıyarak gıda enflasyonun azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır” diye konuştu.