Sevgili okurlarım, bir kadının tek başına yolculuk yapması caiz midir?

Sevgili rahmet peygamberimiz (s.a.s) bir hadislerinde biz ümmetine mealen şöyle buyurmuştur, “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kadının, yanında mahremi yokken bir gün ve bir gecelik yolculuğa çıkması helal olmaz. (Kaynak: Buhari, Müslim).

Hanefi mezhebine göre bir kadının tek başına mesela İstanbul’dan Ankara gibi uzak bir yere gitmesi caiz olmadığı gibi, kocası veya mahremi olmadan birkaç kadınla birlikte olsa da gitmesi caiz değildir.

Şafi mezhebine göre ise, emniyette olursa ilk hac ile mecburi iş için bir kadının kocası ve mahremi olmadan iki veya daha fazla kadın ile birlikte gitmesinde bir bahis yoktur.

Hanefi olan bir kadının yanında bir mahrem bulunmazsa, Şafi mezhebini taklit etmesi ve de hac yolculuğuna yada kendisine vacip olan tövbe etmek ve kocasından öğrenemiyorsa kendisi için farzı ayn olan ilmi öğrenmek için yolculuklara çıkabilir.