Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Ozan Burak Cangir, kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cangir, “Kentsel dönüşüm ikiye ayrılır; riskli alanlar ve riskli yapıların belirlenmesi. Oda olarak ilgilendiğimiz kısım riskli alanlar; başta depremsellik, yer kaymaları çökme, sel ve taşkınlar, sıvılaşma, çığ, taş, kaya düşmeleri gibi doğa kaynaklı risklerin etkilenmesi olası yerlerdir. Yalova’da da başta depremsellik olmak üzere yer kaymalarından, heyelanlardan, yer yer çökmelerden hatta sıvılaşmadan kaynaklı çok fazla riskli alanlarımız var. Bizim görüşümüz bu alanların önceden tespitinin yapılması. İmar affında kişisel beyanın yeterli olması kentsel dönüşüm için önemli bir engel olmuştur. Birçok sağlıksız yapı, sağlıklı bir yaşam alanı niteliğine kavuşturulmuş gibi görünüyor. Bu da bizim için hem sosyal hem de teknik alt yapı anlamında sıkıntılı bir konu. Trafik, kamu hizmetleri, ekonomi, bunların içinde kentin mimarisi, estetiği, peyzajı; bunlar da önemli. Kentin mimarisi deyince de direkt kentsel dönüşümle alakalı bir durum oluyor. İlimizde tüm bu, kentlerin kalitesini belirleyen faktörlerin hepsinin bir arada, kendi içerisinde farklı farklı paragraflarla belirlenerek bir çalışma yürütülmesi elzem. Bu olmadan sağlıklı bir kentsel dönüşüm olması mümkün değildir. Yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor. Alt yapıdan tutun üstyapıya, mimariden peyzaja kadar yerel yönetimlerin sorumluluğu alanında olan bütün bu parametrelerin birlikte ve birbirleriyle bağlantılı şekilde ileriye dönük yatırım olarak düşünülmesi ve böyle planlanması gerekiyor. Şehirlerin dikey mimari mi, yatay mimari mi, nasıl bir planlama yapılması gerekiyor; bunun üzerinde çalışılması lazım. Bunda da yerel yönetimlere çok ciddi sorumluluklar düşüyor. İşin ehli şehir uzmanları kesinlikle görev almalı” şeklinde konuştu.

Çalıştayın Konusu ‘Aile’ Çalıştayın Konusu ‘Aile’