Dede, “Araştırma kapsamında hazırladığımız bilgi formunu yüz yüze ziyaretler ve çevrimiçi yöntemler aracılığı ile işverenlerimizle birlikte dolduracağız. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerimizi kapsayan araştırma ile iş piyasamızın resmini çekerek gerçekleşen değişimlerin yönünütespit edebileceğiz. Bir diğer deyişle ilimiz iş piyasasının nabzını tutacağız. İlimizdeki 20+ istihdamlı tüm işyerleri araştırma kapsamında olup tam sayım yapılacaktır. 2-8 ve 10-19 arasında eleman çalıştıran işyerleri ise örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda toplam olarak 649 işyeri için veri derlenecektir. Yalova ilinin tamamında gerçekleştirilecek olan talep yönlü araştırma ile; işgücünün yapısı, sektörler bazında çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, Açık işler, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri yer alacak. Ayrıca bu yıl ilk olarak uygulayacağımız işyerlerindeki dijital dönüşüm sürecinin boyutlarının ortaya koyacak detaylı sorularımız da olacak. Çalışma kapsamında elde edilen verilerin derlenmesi ile hazırlanan Analiz Raporu İŞKUR Genel Müdürlüğümüzce kamuoyu ile paylaşılacak. Bu vesileyle 2022 Yılı İş Piyasası Araştırmalarımız kapsamında danışmanlarımızca ziyaret edilecek işletmelerimizin şimdiden vereceği katkılardan dolayı teşekkür eder çalışmamızın hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Tuğba ALTIN/Haber