Gerçekleştirilecek çalıştay gündeminde tartışılmak üzere maksimum seviyede görüş ve öneriye yer vermek isteyen Yalova Kent Konseyi, yayınladıkları anket ile ilgili olarak, “Yalova Kent Konseyi olarak Yalova’nın geleceği üzerine faaliyetler yapmak ve herkesi bu paydada birleştirmek adına çalışmalar düzenliyor, herkesle iletişim halinde kalmaya çalışıyoruz.

dirençli kentler2Bu bilinç ve istekle düzenlediğimiz “Dirençli Kentler Yalova Çalıştayı”nı siz değerli katılımcılarımızla birlikte şekillendirmek istiyoruz. Vereceğiniz bilgiler ve katkılar sayesinde elde edeceğimiz sonuç raporu ile birlikte; İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilimizde ikamet eden bireyler “dirençli kent” kavramının içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklardır. Çalıştay katılımcıları ortak bir alanda çalışma imkânı kazanacaklar. Çıkan sonuçların her kurumun ortak kararı olarak konsensüs içerisinde alınması ve halka açık olarak gerçekleştirilmesi çıktıların meşruluğunu sağlayacaktır. Veriler, ilimiz yöneticilerine çeşitli AR-GE çalışmaları yapma imkânı sağlayacaktır. Dirençli Kentler kavramının, Türkiye’de bu denli detaylı olarak çalışılması kentimizin ilkler arasında yer edinmesini sağlayacak ve kentimizin en iyi şekilde tanıtımı da yapılmış olacaktır. Sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündemi doğrultusunda kent olarak adım atılacak ve "Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kaldirençli kentlerkınma Hedefleri" doğrultusunda çalışma yapılmış olacaktır. Uzun dönemde alınan verilerin uygulamaya geçmesi halinde, gelecek zaman diliminde kentte yaşayanlara, gerçekleşebilecek sorunlar karşısında daha az etkilenmeleri ve hızlı şekilde toparlanabilme konusunda kabiliyet kazandırılacaktır.

Tüm bu noktalardan hareketle siz değerli Yalovalıların "Dirençli Kentler Çalıştayı'nda" oluşturulacak teorik ve pratik çözüm masalarında tartışılmak üzere soru veya fikir önerilerine başvuruyoruz” açıklamasını yayınladı ve Yalovalıları ankete katılmaya davet etti.

Ankete katılmak için tıklayınız.

TEMA Yalova Su Varlıkları Eğitim Seferberliği Başlattı TEMA Yalova Su Varlıkları Eğitim Seferberliği Başlattı