Apaydın'dan Akran Zorbalığı Semineri

Milli Eğitim Bakanlığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki okullarda da büyük bir sorun olan akran zorbalığını disiplin suçu olarak kabul ederek mevzuata eklemesiyle öğretmenleri ve okul yöneticilerini bilgilendirmek amacıyla çeşitli farkındalık oluşturma faaliyetleri yürütüyor.

Apaydın'dan Akran Zorbalığı Semineri

Bu kapsamda Akademide Etik Derneği Başkanı ve Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Apaydın, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce ortaöğretim öğretmenlerine ve okul yöneticilerine yönelik düzenlenen seminerde "Akran Zorbalığını" anlattı. Dernek olarak etik bilincin daha küçük yaşlarda kişilerde oluşturulması için çaba sarf ettiklerini belirten Apaydın akran zorbalığının okullarda büyük bir sorun oluşturduğunu ve öğrencilerin kişilik gelişimine büyük zarar vermenin yanında okulların akademik başarısını da olumsuz etkilediğini vurguladı. Akran zorbalığının şiddetli olması durumunda kimi öğrencilerin intiharı dahi düşünebildiğini belirten Apaydın "güçlü durumdaki kişi veya kişilerin, kendilerine karşı koyacak güçleri olmayanlara karşı sıkıntı vermek niyetiyle fiziksel, psikolojik, sosyal veya sözel olarak tekrarlanan saldırıları" olarak tanımlanan akran zorbalığının çeşitli nedenleri olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenlerin en başında kişiler arası iletişim ve ilişkilerdeki bozukluk gelmektedir” dedi. Özellikle ailesi ile iletişim sorunları yaşayan öğrencilerin akran zorbalığı yapma ya da akran zorbalığına uğrama ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Apaydın, bu sorunu görmemezlikten gelmek ya da bu tür davranışları gelişimin bir parçası olarak görmenin büyük bir hata olacağını ifade etti. Çocukların rutin davranışların dışında davranmaya başlamasının akran zorbalığına uğradıklarına dair bir belirti olabileceğini söyleyen Apaydın akran zorbalığını sosyal sorunların bir semptomu olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle bu sorunun çözümü için ebeveynlere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine büyük görev düştüğünü de belirtti. Bu üçlünün çok iyi iletişim halinde olması hem daha az sorunlar yaşanmasını sağlayacağını hem de mevcut sorunların daha etkili bir şekilde çözülebileceğini de aktardı. Öncelikle öğrencilerin, eğiticilerin ve velilerin akran zorbalığı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Apaydın okulların akran zorbalığı ile mücadele için politikalar geliştirerek bunları hem öğrencilere hem de velilere bildirmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca MEB'in "akran zorbalığı haftası" oluşturmasının farkındalık oluşturmada etkili olacağını bunun bazı Batı ülkelerinde uygulandığını dile getirdi. Akran zorbalığı yapan öğrencilerin ileriki yaşlarda da suç işlemeye daha çok eğilimli olabileceğini dile getiren Apaydın akran zorbalığıyla etkili mücadelenin toplumda yaşanan şiddet olaylarının azaltılmasına katkı verebileceğini ifade etti.

YORUM EKLE