Yüz Yüze Eğitim Sorunsuz Bir Şekilde Başladı

Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol yaptığı açıklama ile Yalova genelinde okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokulların,  8 ve 12. Sınıflarında yüz yüze eğitime sorunsuz bir şekilde, tüm kurallara uyarak başlandığını duyurdu.

Yüz Yüze Eğitim Sorunsuz Bir Şekilde Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlara dayalı olarak bir basın açıklaması yapan Yalova Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol yüz yüze eğitime belirlenen sınıflarda başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı; “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanılacaktır.   Yüksek risk grubunda yer alan Yalova’da; Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.   Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde olduğu gibi Yalova’da da tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Yüz yüze eğitime başlayacak tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde eğitim 2 Mart Salı gününden itibaren başlayacaktır. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerde olduğu gibi ilimizde de salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir”

Okulların Yüzyüze Eğitime Başlaması İle İlgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı

 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.03.2021 günü Vali Vekili Aziz MERCAN başkanlığında Koronavirüs Tedbirleri-Yüz Yüze Eğitim konusu gündemi ile toplanarak ; Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05/02/2021 tarih ve 202/184459 sayılı yazısı, Orta öğretim Genel Müdürlüğünün 12/02/2021 tarih ve 20619760 sayılı yazısı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 16/02/2021 tarih ve 20937598 sayılı yazısı gereği ve içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak, hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallalar ve önlemler belirlenmiştir. Bu kapsamda 02/03/2021 tarihi itibariyle ilimizde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlanmasına ilişkin 15/02/2021 tarihinde açılmış okullara ek olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- 10 Şubat 2021 tarihinde alınmış olan 2021-3 nolu İl Hıfzısıhha Kurul Kararlarının uygulanmasına devam edilmesine 2- İlçe Kaymakamlıklarınca eğitim faaliyetlerinin okulların bulunduğu yerleşim yerlerinde açılma durumunun değerlendirilmesine, halk sağlığını etkileyecek sayıda vaka görülmesi halinde okullarda eğitime devam durumlarının İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından değerlendirilerek karar verilmesine, 3- İl Merkezindeki resmi ve özel ilkokullar- ortaokulların bünyesindeki anasınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasına, 4- Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05/05/2021 tarih ve 202/184459 sayılı yazısı gereği, belirtilen çizelge doğrultusunda tüm resmi ve özel ortaokulların 8. Sınıflarında fiilen devam eden öğrenci sayısı 20’nin altında olan şubelerde 22 ders saati, fiilen devam eden öğrenci sayısı 20 nin üstünde olan şubelerde 12 saat haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılmasına, okul yönetimlerince ders saatlerinin 30 dakika, teneffüslerin 10 dakikadan az olmamak kaydıyla belirlenerek yüz yüze eğitime başlanmasına, 5- İl merkezine bağlı resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının (5.6. ve 7.sınıflarında) tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, 6- Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitim derslerinde bir etkinlik saati 30 dakika ve aralıksız olarak planlanmasına, 7- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 16/02/2021 tarih ve 20937598 sayılı yazısı gereği Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda 12. Sınıf seviyelerinde uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılacak şekilde yapılmasına, 8- Tüm ortaöğretim pansiyonlarının yüz yüze eğitim süresince açılmasına, 9- Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 12/02/2021 tarih ve 20619760 sayılı yazısı gereği 12. Sınıflarda 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle yüz yüze eğitime başlanmasına ve fiilen devam eden öğrenci sayısı 20 nin altında olan şubelerde haftada 24 saat, fiilen devam eden öğrenci sayısı 20 nin üstünde olan şubelerde 16 saat haftada 2 gün olarak yapılması, belirlenen ders saati çizelgelerinin okul yönetimlerince uygulanmasına,sınavların 8 Mart 2021 tarihi itibariyle seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılmasına, 10-Orta Öğretim, Mesleki Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı okullarda Hazırlık, 9.,10. Ve 11. Sınıflarda tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, 11-Temel eğitim Genel Müdürlüğünün 05/02/2021 tarih ve 202/184459 sayılı yazısı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 12/02/2021 tarih ve 20619760 sayılı yazısı gereği bütün özel eğitim okulu ve özel eğitim anaokulu sınıflarında eğitim gören öğrenciler, günde 6 saat, bir ders saati 30 dakika ve 10 dakika teneffüs olmak üzere haftanın beş günü yüz yüze eğitime başlanmasına, günlük rutin dersi altı saatin üzerinde olan sınıfların eksik kalan kısımları, çevrimiçi olarak tamamlanmasına, 12-Kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odası eğitimleri okul öncesi, ilkokullarda, 8. ve 12. Sınıf seviyelerinde yüz yüze, diğer sınıf düzeylerinde ise veli isteği ve okul idarelerinin planlamaları doğrultusunda çevrimiçi olarak yapılmasına, 13-Evde ve hastanede eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimleri tüm kademelerde veli isteği doğrultusunda yüz yüze veya çevrimiçi olarak yapılmasına, 14-Atatürk Bilim Sanat Merkezinde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasına, 15-Tüm kademelerde Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayının alınmasına ve öğrencinin devamsız sayılmamasına, 16-Okul binaları ve okul bahçelerine eğitim çalışanları ve öğrenciler dışında hiçbir şekilde girişlere izin verilmemesine, 17-Yüz yüze eğitim veren tüm eğitim kurumlarında okul yönetimlerinin gerekli tedbirleri alarak hijyen kurallarında uygun olarak kantinlerin açık bulundurulmasına, 18-Okul servislerinin Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının geliştirilmesi ve Enfeksiyonun Önlenmesi Kontrol Kılavuzunda belirtilen hususlara uygun olarak taşıma yapmalarına, Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; Oy birliği ile karar verildi.

YORUM EKLE