100 Kaçak Bina Durduruldu

Yalova sahili ve il genelinde kaçak yapılaşmalarla imar barışından faydalanmak isteyenlere yönelik yapılan denetimlerde 100'ü aşkın yapı tespit edildi. Yalova çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya Yalova halkına çağrıda bulunarak imar barışına aykırı yapıların il Müdürlüğüne ihbar edilmesini istedi.

100 Kaçak Bina Durduruldu

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Dr. Osman Ulukaya " Yalova genelinde 100 adet aykırı yapı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın imar barışını imar kirliliğine çevirme fırsatı olarak görülmemesi hususunda uyarıyor ve azami hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz. İmar Barışı, 8 Haziran 2018 itibariyle başlayan, yapıların iskan ve imar sorunlarının giderilmesi için yapılan bir düzenlemedir. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İmar Barışı, İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle; vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan ve 31.12.2017 tarihinden önce bitmiş yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırarak vatandaşımızın imar sorunlarının çözülmesi hedefleniyor” dedi

İmar Barışına Aykırı Yapıları İhbar Edin​

Vatandaşların da bu noktada desteğini beklediklerinin altını çizen Ulukaya sözlerini şöyle sürdürdü, “İmar barışı, 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsamakta olup, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci ve 42'nci maddeleri gereğince işlem tesis edilmesi yasal bir zorunluluktur. Ayrıca Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 26.05.2015 tarih ve E.2014/4-806 K.2015/167 sayılı kararı ile ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptırarak imar kirliliğine neden olan kişi hakkındaki Türk Ceza Kanunu'nun 184/1'inci maddesine göre 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceği ve fail hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231'inci maddesinde düzenlenen 'hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına' karar verilmeyeceğine hükmedilmiş olup, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.

Vatandaş beyanına esas olarak bu belgenin hak sahibi olunmadan alınması halinde bu yapılar için gerekli işlemlerin yapılması ve cezai yaptırımların titizlikle uygulanması için imar denetimi ilgili yerel yönetimlerle birlikte sürekli olarak etkin bir şekilde yürütülmektedir. Yapısını 31 Aralık 2017 tarihi öncesi yapılmış bir yapı gibi göstererek haksızca Yapı Kayıt Belgesi alınmasının önlenmesi amacıyla imar barışını suistimal edenlerin müdürlüğümüze bildirilmesi hususu önemle duyurulur”

YORUM EKLE