Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, ergoterapi hizmeti verileceği duyuruldu. Hastanede ilk kez açılan Ergoterapi polikliniğinde, “Belirli bir yaşta veya belirli bir dönemde yaygın olan becerileri geliştirmede zorluk yaşıyorsa (boynu tutma, oturma, emekleme ve zamanında yürüme gibi), duyusal olarak teyakkuz halinde ise (sese, ışığa, dokunsal ve hareket uyaranlarına karşı hassasiyet gibi), öğreneme becerilerinde gerilik varsa, yaşına uygun oyun ve sosyal beceriler geliştiremiyorsa, etkileşim problemleri yaşıyorsa (aile ve akranları ile), oyuncakları etkin kullanmada zorluk yaşıyorsa (tekrarlayan oyun ritüelleri gibi), gün içerisinde istenmeyen aktivite düzeyi var ise (hiperaktivite, hımbıl ve hantal olma durumu gibi), çok hızlı aktivite geçişleri varsa (dikkat ile ilgili problemler gibi), ortaklaşma, paylaşma ve sıra alma gibi kognitif becerileri öğrenmekte zorlanıyorsa, motor ve koordinasyon becerilerinde gerilik varsa (topu yaşına uygun şekilde yuvarlama, atma, yakalama veya tekmelemede zorluk yaşıyorsa), agresyon ve kaygı düzeyi yüksekse, otizm, öğrenme Güçlüğü (disleksi, disgrafi..), DEHB, Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu, Anksiyete ve Depresyon gibi tanılar mevcut ise duyu bütünleme terapisi temelli ergoterapi desteği alabilmektedir. Bu birimin açılmasında emeği geçen Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Burak GÜL’e teşekkür ederiz” denildi.

Ergoterapi nedir?

Ergoterapi; bireylerin sağlık ve iyi olma hallerini yine bireyin aktiviteleri ile iyileştiren birey merkezli sağlık mesleğidir. Ergoterapistler temel olarak her yaştan insanın yapmak istediği ve yapması gereken görevlere katılımına yardımcı olur. Ergoterapistler bireylerin tüm çevrelerinde (ev, iş, okul, toplum) bağımsızlık kazanmalarına yardım eder ve onların aktivitelere katılımı yoluyla fiziksel, psikolojik ve bilişsel açıdan iyi olmalarını hedefler. Hastanemizde Duyu Bütünleme Terapisi temelli Ergoterapi desteği, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Doktorumuzun yönlendirmesiyle sağlanmaktadır. Temel olarak şu gelişimsel gerilikleri olan danışanlar başvurabilmektedir.

ERGOTERAPİ POLİKLİNİĞİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI (2)ERGOTERAPİ POLİKLİNİĞİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI (1)

Editör: Rümeysa Şahin