Uzun yıllardır yeteri kadar desteklenmeyen tarım ve hayvancılık bitme noktasına geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre hayvancılığın 2024 yılında %5,5 daha azalması öngörülüyor. 2023 yılında üretim bir önceki yıla oranla da % 16 azalmıştı. Durum her geçen gün geriye doğru gidiyor.

Yerli üretim dip yapınca dolayısıyla piyasada önlenemeyen bir yükseliş beraberinde başladı. Yetiştiriciler üretimden vazgeçince, piyasada da talep karşılanamayınca fiyatlarda da artış hızı arttı. Süt ve süt ürünlerinin gıda enflasyonuna etkisi yüksek. Enflasyonu düşük göstermek için süt fiyatları baskılandı. Sütten gelir elde edemeyen insanlar genç hayvanlarını kesime gönderdi. Süt fiyatlarının baskılanmasının yarattığı krizin geri dönülmez olduğu düşünülemedi. Kendi üretimimiz baltalandı. Pandemi ve sonrasında süreç iyi yönetilmedi. 2019’da başlayan aşırı hayvan kesiminin etkileri halen devam ediyor. Sonuç itibarıyla üretimde azalma devam ediyor. Bir hayvanın yetişmesi en az 3 yıl olduğunu düşündüğünüzde, önümüzdeki yıl da azalma devam edecek.

Hayvan yok, hayvan olmayınca et de yok. Olan et de pahalı. Vatandaş yakında ete de süte de pahalılık nedeniyle ulaşamayacak. Kriz nedeniyle yurt içinde hayvan olmadığı için yurt dışından hayvan getirilecek. Bunu da özel sektör değil devlet yapacak. Et ve Süt Kurumu ile birlikler taleplerini devlete iletecek. Devlet uygun gördüğü kadar hayvan ithal edecek. İthal edilen bu hayvanlarda 4 ay boyunca satılamayacak. Devlet böylelikle al satı önleyerek piyasanın yükselmesini durdurmaya çalışacak. Kısacası hükümet böyle bir karar alarak suçlu olarak yine üreticiyi ilan ediliyor. Sonuç olarak getirilen hayvanlarında büyümesi belirli bir zaman alacak. Yani kriz devam edecek.

Yapılacak olan ithalat kısa vadede çözüm olacak. Çözüm et ve süt üreticilerinin gerçek anlamda desteklenmesi. Üretimin önünün açılması. Üreticinin, ürünlerini değerinde pazara sunabilmesinin sağlanması.

Yıllardır olduğu gibi günü kurtaramaya yönelik değil geleceğe yönelik adımlar atılmalı. Çünkü üreticilerin sayısı her geçen gün azalıyor.