Sevgili okurlarım bugünkü yazım avret ne demektir? Kadınların bütün vücudu avret midir?

Erkek ve kadının örtünmesi gereken yerlere avret denir. Hanefi ve Şafi mezhebine göre erkeğin, erkeğe göre nispetle avreti diz ile göbeğin arasıdır. Buna göre dizi ile göbeği arasındaki yerlere bakmak haramdır.

Kadının kadına nispetle avreti, yine erkeklerde olduğu gibi diz ile göbek arasıdır. Kadın kadına diz ile göbek arası haramdır. Şafi ve Hanbeli mezhebine göre el, yüz dahil bütün vücudu haramdır.

Hanefi ve Maliki mezhebine göre el, yüz müstesna bütün vücut avrettir. Fitne korkusu varsa bütün vücut avrettir. Avret olan yerlere bakmak haram olduğu gibi dokunmakta haramdır.

Sevgili okurlarım kadının sesi avret midir?

Hanefi ve Şafi mezhebinde en kuvvetli görüşlere göre kadının sesi avret değildir. Bazı ulemalar ise kadının sesinin namazda avret, onun dışında avret olmadığını söylemişlerdir.

Bazı ulemalar ise kadının sesinin yabancı erkeklere işittirecek kadar sesini yükseltse günahkar olmadığı gibi, onu dinleyen erkekte günahkar olmaz.

Bazı alimler, kadın sesini yükselterek şehveti tahrik edip fitneye vesile olursa o zaman haramdır demişlerdir.

Sevgili okurlarım Muhammed Ali Es-Sabuni’de şöyle demiştir, “Kadının sesi fitneye vesile olmazsa avret değildir.”

Zira bazı sahabeler perde arkasından Hz. Peygamberin zevcelerinden, sevgili peygamberimizin hadislerini naklederlerdi diye rivayet ederlerdi. Amin.