Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde, “Özellikle son bir yıl içinde ilimizde büyük bir oranda artış gösteren Koruyucu Aile sayımız, şuan itibariyle 25 aileye ulaşmış olup, ailelerimizin yanında kalan 33 çocuğumuz bulunmaktadır. Halen Koruyucu Aile olma yönünde müracaatı olan ve inceleme, izleme sürecinde bulunan ailelerimiz ile görüşmelerimiz devam etmektedir.

Koruyucu aile hizmeti, aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında gelir. Süreli ve geçici bir hizmet modelidir. Bu hizmet ile kurum bakımında bulunmakta olan çocuklarımızın, sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güvenle büyümesi ve topluma faydalı bir birey olarak yetişmesini sağlayacak bir aile ortamı sağlanır. Koruyucu ailelerimiz, kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde bu hizmeti vermektedir. Bu hizmet verilirken, Koruyucu aile, kurumla işbirliği içinde; çocuğa, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmesine olanak sağlayacak şekilde yardımcı olur.

Ülkemizde Koruyucu Aile Hizmet Modeli, gelişmekte olan bir hizmet modelidir. Bu konuda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Müdürlüğümüz yetkilileri ve meslek elemanlarınca tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Belediyelere, Sivil Toplum Örgütlerine, belirli periyotlarda bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim toplantıları düzenlenmekte, halkımızın bilinç düzeyi artırılmaya çalışılmaktadır.

Bu doğrultuda; Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Biriminde görevli Sosyal Çalışmacı Bahar Şahin tarafından, "Koruyucu Aile Hizmet Modelinin" tanıtım faaliyetleri kapsamında Çınarcık Mesleki Teknik Anadolu lisesi öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmış ve eğitimlerimiz devam etmektedir”