Sevgili okurlarım bugünkü yazımda yüce Mevlanın biz kullarına (Al-i İmran suresi ayet 8’de) mealen şöyle bildirmektedir, “Onlar şöyle yakarırlar: “Rabbimiz! Biz hidayete erdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”

Sevgili peygamberimiz İbn Abba’tan (r.a) rivayet edildiğine göre şöyle dua ederdi, “Allah’ım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah’ım! Beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdürler! (Kaynak: Müslim, Zikir 67).

Ey Rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateşin azabından koru.” (Kaynak: Al-i İmran suresi 16). Amin.