1972 yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir karar sonrası 5 Haziran tarihi, Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu gün özelinde Yalova’nın farkı kurum ve kuruluşları açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Son olarak ise Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Yalova İl Başkanlığı adına Hürriyetçi Sendikalar Federasyonu (HÜR-SEN) Yalova İl Başkanı Ersin Tanrıkulu açıklama yayınladı.

“Kalkınma, ekolojik denge bozulmadan gerçekleşmeli”

Yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme süreci, üretim ve tüketim biçimleri olumlu etkilerinin yanı sıra, insanlığın bugününü ve geleceğini tehlikeye atan önemli çevre sorunlarını da birlikte getirdiğini belirten HÜR-SEN Yalova İl Başkanı Tanrıkulu, “Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirletilmesi sonucu oluşan çevre sorunları, hayatın sürekliliğini olumsuz etkileyen ve sınır aşan boyutlarıyla tüm ülkeleri tehdit eden uluslararası nitelik kazanmıştır. Günümüzde, doğal dengenin bozulmasından duyulan kaygının toplumları yeni arayışlara yöneltmesi, sevindirici bir gelişmedir. Kalkınmanın ekolojik dengeyi bozmadan gerçekleştirilmesi amacını güden “sürdürülebilir kalkınma” ilkesinin tüm ülkelerce benimsenip uygulanması durumunda kaynakların bilinçsizce kullanılması önlenecek ve çevre sorunlarının çözümü konusunda önemli ilerlemeler gerçekleştirilecektir. Çevre sorunlarının çözümü, kısa ve uzun vadeli politikaların saptanmasını, uygulanmasını, sürekli kılınmasını ve uluslararası işbirliği içinde hareket etmelerini gerektirmektedir” dedi.

“Geleceği birlikte inşa edelim”

Çevre ile ilgili her konuda sorumlulukların yerine getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir, güzel ve temiz bir dünya bırakmak için çaba göstermenin herkesin en başta gelen görevlerinden biri olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, “Çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası çalışmaların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim kurumlarına, özel sektörden sivil toplum örgütlerine, medyadan bireylere kadar toplumun tüm kesimlerinin katkısı büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızın ve insanlığın sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamalarının temel hakları, çevreyi korumanın temel sorumlulukları olduğu düşüncesiyle ve “Biz restorasyon nesliyiz. Gelin toprak ve insanlık için sürdürülebilir bir geleceği birlikte inşa edelim” sloganıyla,  Dünya Çevre Günü’nü kutluyor esenlikler diliyoruz dedi.

Türk Kızılay Yalova İl Başkanı, Gürel'i Ziyaret Etti Türk Kızılay Yalova İl Başkanı, Gürel'i Ziyaret Etti

Kaynak: Haber Bülten