Sevgili okurlarım, bugünkü yazım peygamber ve aile. Yüce Mevlam, (Rad suresi ayet 38’de mealen) şöyle buyurmaktadır, “Andolsun senden önce de peygamberler göndermiş, onlara da eş ve çocuklar vermiştik. Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Sürekli her şeyin bir kaydı vardır.”

Hz. Ali’den (r.a) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) mealen şöyle buyurmuştur, “Kendi döneminin en hayırlı kadını, İmran kızı Meryem’dir. Hatice’de (kendi döneminin) en hayırlı kadınıdır.” (Kaynak: Buhari, Ehadisü’l-Enbiya, 45).

Sevgili okurlarım, Hz. Peygamberin (s.a.s) çok evliliği nasıl izah edilebilir?

Çok evlilik konusunda Hz. Peygamberin (s.a.s) özel bir durumu olduğu şüphesizdir. Onun yani peygamberin hayatının sonlarına doğru 9 hanımı bir nikah altında toplamış olması, bazıları tarafından dünyevi zevklere düşkünlükle yorumlamak istenmiştir. Oysa peygamberin evliliklerine bakıldığında durumun böyle olmadığı görülür.

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) 25 yaşında iken ilk evliliğini kendisinden yaşça hayli büyük ve dul bir kadın olan Hz. Hatice (r.a) ile yapmış, bu evlilik 25 yıl sürmüştür. Kendisine birçok teklif gelmesine rağmen hiçbir kişi ile evlenmemiştir. Peygamberimizin çok evlilik yapmasının başlıca sebepleri şunlardır;

1-Onun getirdiği din şüphesiz erkekler kadar kadınları da ilgilendiriyordu. Kadınlara yönelik tebliğlerde Hz. Peygamberin (s.a.s) hanımları eğitim ve öğretim görevini ifa ediyorlardı. Hz. Hatice’nin peygamberliğin ilk döneminde, Hz. Peygambere yardım ve destek konusunda göstermiş olduğu fedakarlık herkesçe bilinmektedir.z. Hz

Sevgili peygamberin ölümünden sonra yaşayan Hz. Aişe validemiz bol bol hadis rivayet etmiştir ve kadınların özel hayatları hakkında bilgiler vermiştir. Mesela Sevde, Zeynep ve Hind ile evlenmesinde olduğu gibi kocalarının ölümü dul ve bakımsız olduğu için. Zeyd’in boşadığı Zeynep ile evlenmesinde evlatlığı öz evlat olarak görme şeklindeki yanlış anlayışları değiştirmede öncülük etme; Hafsa, Ümmü Habibe ve Safiye ile evlenmede olduğu gibi ashabın ileri gelenleriyle köklü Arap kabileleriyle ve komşu halklarla akrabalık kurarak İslam toplumunun bütünleşmesini sağlama gibi amaç ve sebepler sayılır.

Bu evliliklerin bir sebebi vardır, düşünen kişiler için. Amin.