İl Genel Meclisinin ilk birleşimi yarın yapılacak. Yalova İl Genel Meclisinin 2023 yılı Mayıs ayı olağan toplantısı ilk birleşimi İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yarın saat 15:30’da başlayacak.

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi gereğince İl Genel Meclisi tarafından incelenerek karara bağlanması,

İl Genel Meclisinin 07.04.2023 tarihli ve 63 sayılı kararı ile kurulması uygun görülen; İl Özel İdaresi Bünyesinde Bütçe İçi İktisadi İşletme adının, İçişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda meclis kararında “Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi” olarak açık bir şekilde belirtilmesi konusunun görüşülmesi,

Mülkiyeti Samanlı Köy Tüzel Kişiliğine ait Samanlı Köyü, 150 ada, 1 nolu parselde yapılması planlanan “İl Özel İdaresi Hizmet Binası” projesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen aşama konusunda İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesi,

İKİNCİ BİRLEŞİM:

İlimiz Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi Kalıcı Konutları bölgesinde 132 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan B Blok, 1. Kat, 26 numaralı işyerinin, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (f) fıkrası uyarınca satışının yapılması konusunun görüşülmesi,

İlimiz, Çiftlikköy İlçesine bağlı Kılıçköy köy mezarlığında bulunan cenaze namazı yerinin üstünün kapatılması, mezarlık girişinin günün şartlarına uygun olarak düzenlenmesi ve mezarlık etrafında bulunan çitlerde oluşan hasarlı kısımların yenilenmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Çınarcık İlçesi, Kocadere Köyü, 153 ada, 1, 2 ve 3 nolu parseller ile bu parsellerin doğusundaki park, trafo ve yol alanını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (Teklif PİN: 771009660, Teklif PİN: 771009621) değişikliğinin onaylanması teklifi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Acil Durum Plânlaması” başlıklı 69 uncu maddesi kapsamında, Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemeye ve azaltmaya yönelik hazırlık çalışmalarının seferberlik anlayışıyla ivedi bir şekilde gözden geçirilip güncellenerek sonuçlandırılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü, Engere Fener Mevkiinde İl Özel İdaresi imkânlarıyla yeniden düzenlenen ve yılda binlerce turist tarafından ziyaret edilen Yaren Baba Türbesi etrafının, halkımızın kullanımına açık şekilde günün gelişen şartlarına uygun modern bir mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

Orman Genel Müdürlüğü tarafından B tipi mesire alanı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 1.93 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle modern bir mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

Kardeş Şehirden Anlamlı Ziyaret Kardeş Şehirden Anlamlı Ziyaret

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit ve tescil edilmesi ve önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi.

HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

İl Genel Meclisi yarın toplanıyor (2)