Basketbol Sahaları Yenileniyor Basketbol Sahaları Yenileniyor

Meclisin ilk birleşiminde yeni hizmet binasının sunumu gerçekleştirildi. Yalova İl Genel Meclisinin 2023 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel başkanlığında yapıldı. 2023 yılı Nisan ayı olağan toplantısının beşinci birleşimine ilişkin tutanakların kabulü oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşiminin 1. Maddesi olan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47.nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci maddeleri doğrultusunda hazırlanan Yalova İl Özel İdaresinin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 47.nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.ıncı maddesi gereğince İl Genel Meclisi tarafından incelenerek karara bağlanması konusu görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havalesi oy birliğiyle kabul edildi. İl Genel Meclisinin 07.04.2023 tarihli ve 63 sayılı kararı ile kurulması uygun görülen; İl Özel İdaresi Bünyesinde Bütçe İçi İktisadi İşletme adının, İçişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda meclis kararında “Yalova İl Özel İdaresi İktisadi İşletmesi” olarak açık bir şekilde belirtilmesi konusunun görüşülmesi hususunda idareden geldiği şekliyle kabulü oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni bina meclis üyelerine tanıtıldı

Mülkiyeti Samanlı Köy Tüzel Kişiliğine ait Samanlı Köyü, 150 ada, 1 no.lu parselde yapılması planlanan “İl Özel İdaresi Hizmet Binası” projesine ilişkin yapılan çalışmalar ve gelinen aşama konusunda İdare tarafından İl Genel Meclisinin bilgilendirilmesine ilişkin sunum yapıldı. Yalova İl Özel İdaresi Yeni Ana Hizmet Binasının projesini hazırlayan Mimar Safa Uygun sunum gerçekleştirdi. Mimar Uygun, yeni bina ile ilgili olarak il genel meclis üyelerinin yeni binanın iç ve dış yapısı, depreme dayanıklılığı, yangın ve deprem esnasında kullanılacak olan acil durum tahliye alanları, engelsiz alanlar ve havalandırma tertibatına ilişkin sorularına cevap verdi. Sunumun ardından Yalova İl Genel Meclisinin 2023 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi sona erdi.

Haber/Göktuğ Doğukan Yüksel

İl Özel İdaresine Yeni Bina6İl Özel İdaresine Yeni Bina4İl Özel İdaresine Yeni Bina5İl Özel İdaresine Yeni Bina3İl Özel İdaresine Yeni Bina2İl Özel İdaresine Yeni Bina