2005 yılından itibaren her çocuğun aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunma ihtiyacının ve hakkının olduğu konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla “Avrupa Aşı Haftası” adı altında kutlanmaya başlanmış ve geçtiğimiz yıldan itibaren de “Dünya Aşı Haftası” ismiyle etkinlikler gerçekleştirilmişti. Yalova İl Sağlık Müdürlüğü bu yıl 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanacak bu önemli hafta için Yalova İl Sağlık Müdürlüğü geniş bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

“Aşı sağlık dışında ekonomik ve toplumsal kazanımlar sağlıyor”

Aşının her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık müdahalelerinden biri olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğü, “Aşıların aşı uygulanan bireyleri korumasının yanı sıra, bağışıklanmış kişilerin hastalığın toplumda dolaşımını engellemesi aşı olmamış kişilerin de korunmasını sağlar. Bağışıklama sağlıkla ilgili kazanımların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kazanımlar da sağlar. Her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan Aşı Haftasının amacı, aşılamanın önemi hakkında toplumsal farkındalığı arttırmak ve daha fazla çocuğun ve yetişkinin aşıyla önlenebilir hastalıklardan korunmasını, bu hastalıklardan kaynaklanan sekellerin ve ölümlerin önlenmesini sağlamaktır” dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bu yılın temasının “Genişletilmiş Bağışıklama Programının (GBP) 50. Yıldönümü” olarak belirlendiğinin bilgisinin veren İl Sağlık Müdürlüğü, “Aşı haftası, programın başarılarını kutlamak, kurtarılan hayatlar üzerindeki etkisini vurgulamak ve rutin aşılama çalışmalarını güçlendirmeye yönelik çabaları desteklenmek için önemli bir fırsat sağlamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Hemşireler Günü ve Haftası Kutlandı Hemşireler Günü ve Haftası Kutlandı

“Aşılama ile çiçek hastalığı ortadan kaldırıldı”

Dünya Sağlık Örgütü'nün 1974 yılında başlattığı bir girişim olan ve ülkemizde de 1981 yılından bu yana yürütülen GBP programının coğrafi konumu veya sosyoekonomik durumu ne olursa olsun her çocuğun, hayat kurtaran aşılara eşit erişimini sağlamaya yönelik küresel bir çaba olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürlüğü, “GBP, sistematik aşılama programları aracılığıyla çeşitli bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmeyi ve önlemeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında ülkemizde çocukluk döneminde 13 hastalığa karşı (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Tüberküloz, Çocuk Felci, Hepatit-B, Hepatit A Suçiçeği, Haemophilus İnfluenzae Tip B Ve Pnömokoka Bağlı Hastalıklar) aşı uygulanmaktadır. Geçtiğimiz elli yılda GBP oldukça gelişmiş ve küresel sağlık durumunu yeniden şekillendiren önemli başarılara ulaşmıştır. İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalık günümüzde aşılama sayesinde görülmemektedir. 1977 yılında çiçek hastalığının ortadan kaldırılması bu başarıların en önemlilerinden biridir” ifadeleri kullanıldı.

“Çocuk felci yok olma aşamasına geldi”

Dünyada çiçek hastalığının ortadan kaldırılmasının ardından tarihte ikinci kez, insandaki bir patojeni küresel olarak yok etmenin eşiğine gelindiğinin bilgisini veren İl Sağlık Müdürlüğü, “Önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan poliomiyelit (çocuk felci) hastalığına karşı dünya genelinde yapılan yaygın aşılama çalışmaları sayesinde hastalık yok edilme aşamasına gelmiştir. Ülkemizde son polio vakası 1998 yılında görülmüş, daha sonraki yıllarda poliomiyelit vakası tespit edilmemiştir. Ülkemizin de içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 21 Haziran 2002’de ‘Poliodan Arındırılmış Bölge’ Sertifikası almıştır. Maternal-Neonatal Tetanoz (MNT) Eliminasyonu Programı, 1994 yılında başlatılmış, Nisan 2009’dan bu yana Türkiye yenidoğan tetanozunu elimine etmiş ülkeler arasına girmiştir” dedi.

“Aşılar test ediliyor”

Dünyadaki pek çok ülkede uzun yıllardır sürdürülen aşılama programları ile difteri hastalığının da görülmediğinin müjdesini veren İl Sağlık Müdürlüğü, “. Ülkemizde de son difteri vakasının görüldüğü 2011 yılından bu yana difteri görülmemektedir. Ülkemizde, 2002 yılından bu yana yürütülmekte olan kızamık eliminasyon programı kapsamında gerçekleştirilen yoğun aşılama çalışmaları ile kızamık vaka sayılarında önemli bir azalma kaydedilmiştir. Ancak, halen dünyada kızamık virüsü dolaşımı devam etmektedir. Bu nedenle, virüs dolaşımının devamlılığında rol oynayabilecek olan aşısız veya eksik aşılı tüm çocukların kızamık içeren aşı ile aşılanmaları son derece önemlidir” ifadelerine yer verildi. Ülkemizde uygulanan aşıların, DSÖ tarafından onaylanan İyi Üretim Prosedürleri kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılar olduğunu açıklayan İl Sağlık Müdürlüğü, “Aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarımızda da test edilerek uygunluğu kanıtlanmaktadır. Aşılama çalışmalarının başarısında, üretim aşamasından başlayıp uygulanacak kişiye ulaştırılana kadar aşıları muhafaza etmenin etkisi de şüphesiz büyüktür. Aşılar ülkemizde tüm aşamalarda elektronik takip sistemi ile takip edilmekte, uygun ısı aralığında korunmaktadır. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları da elektronik ortamda anlık olarak takip edilmekte ve soğuk zincir kırılmaları engellenmektedir” diyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Aşılamanın her çocuk içim yaşamsal bir faaliyet olduğunun altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü, her çocuğun sağlıklı yaşam hakkı olduğunu bu yüzden de ebeveynlerin çocuklarının aşılanması konusunda büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti ve “Aşı Ol, Sağlıklı Ol” sloganını kullanarak açıklamasını bitirdi.

Editör: Arda Yavuz