Başkan Gürel Koltuğunu 4 İlkokul Öğrencisine Teslim Etti Başkan Gürel Koltuğunu 4 İlkokul Öğrencisine Teslim Etti

Yalova İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, “Yalova’da faaliyet gösteren dernekler 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesi gereğince, 2023 yılında yapmış oldukları faaliyetleri, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyecekleri beyanname ile Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler” ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu. 
Türk Medeni Kanunu’nun üyelerin yükümlülükleri başlıklı 70. maddesinde, dernek üyelerinin aidatları borç olarak tanımlanmış, ödenti veya aidat miktarı her derneğin kendi tüzüğünde veya genel kurulun yönetim kuruluna verdiği yetki çerçevesinde belirlenmiştir. Derneklerin amaçlarını gerçekleştirilmesi ve borçlarının karşılanması için üye ödentilerinin zorunlu olarak tahsil edilmesi gerektiği hüküm altına alındığı,
Bu sebeple dernek beyannamelerinde, derneğe ait alacak ve borçlar taşınmaz mallar, taşınırlar özellikle satın alınan araçlar ile üye aidatlarının eksiksiz olarak gösterilmesi gerekiyor. 
 Aksi takdirde, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 32/l maddesi gereğince beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine 2024 yılı için 8.322,00.-TL.- idari para cezası uygulanacağı belirtildi. 
 Bu yıl Dernekler Bilgi Sistemi DERBİS (V.2.0) üst versiyon uygulamasına geçilmiş olup, sistemde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 2023 yılı dernek beyannamesinin kanuni süresi beklenilmeksizin verilmesi gerektiği, geç verilmesi halinde sistemde yığılma nedeniyle, doğabilecek hata ve aksaklıklar sebebiyle beyanname vermeyen dernekler kanuni müeyyidelere maruz kalabileceğinden 30 Nisan 2024 tarihinden önce vermesinin büyük fayda sağlayacağı, 
Bu nedenle, DERBİS sistemine giriş yapamayan derneklerin Müdürlüğümüze gelerek personel yardımı ile beyannamelerini vermeleri gerekiyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yalova İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Arif Atbaş, “Dernekler Bilgi Sisteminde Yeni üst DERBİS (V.2.0) versiyonu uygulamaya konulduğu, sistemde yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 2023 yılı dernek beyannamesinin kanuni süresi beklenilmeksizin 30 Nisan 2024 tarihinden önce verilmesinin büyük fayda sağlayacak” dedi.

Editör: Arda Yavuz