Kanunla ilgili olarak yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi, “Anayasa Mahkemesi'nin Medeni Kanunun “Kadının Soyadı” başlıklı 187. Maddesini iptal kararı 28.04.2023 tarihinde 32174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Karar yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra 28.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Alınan bu karar ile kadınların evlendikten sonra yalnızca bekarlık soyadlarını kullanabilmeleri için dava açmalarına gerek kalmayacaktır. Verilen karar ile 4721 Sayılı Kanun'un eşlerin evlilik hukukunun eşitlik ilkesi bağlamında isim hakkının da kişinin özel hayatının bir unsuru olduğu ve Anayasanın 10.maddesinin birinci fıkrasında herkesin cinsiyet nedeniyle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşit olduğunun üzerinde durularak erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmaması, kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almasının ailenin ortak bir soyadına sahip olmasını mümkün kılan tek seçenek olmadığı bu manada eşlerin ortak soyadı taşımamaları halinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylemenin zor olduğu, buna göre aile bağlarının korunup güçlendirilmesi amacının da kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle Medeni Kanunun “Kadının Soyadı” başlıklı 187. Maddesi Anayasa'nın 10. Maddesine aykırı bulunarak oy çokluğuyla iptal edilmiştir. İptal edilen madde Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus memuruna yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir maddesidir.”

Editör: Rümeysa Şahin