İŞKUR’dan Toplu İş Görüşmesi Duyurusu İŞKUR’dan Toplu İş Görüşmesi Duyurusu

yalova-il-tarim-orman-mudurluk-ari-kovan-toplanti-vali (1)Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü evsahipliğinde düzenlenen tanıtım paneline Vali Dr. Hülya Kaya, İl tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdare Sekreteri Ümit Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Marka Yalova yetkilileri, Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hakan Gündüz,  Arıcılar Birliği yönetimi ve üyeleri, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve kurum personeli katıldı.
yalova-il-tarim-orman-mudurluk-ari-kovan-toplanti-vali (6)Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Birlik Başkanı Hakan Gündüzün açılış konuşması ile başlayan panelde Arıcılar Birliğinin MARKA ve Yalova İl Özel İdaresi desteği ile yürüttükleri projeleri ve çalışmaları anlatan video gösterimi yapıldı. Daha sonra Proje pesonellerinden Dr. Yasin Özdemir projenin tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar panelde yaptığı konuşmada; “İlimiz 798.000 da yüzölçümü ile Türkiye’nin en küçük ilidir. Bu yüzölçümün %62’si ormanlık ve fundalık arazidir. Yalova’nın iklimi ve bitki örtüsünün zenginliği arıcılık için önemli bir avantajdır. Bu avantaj gelecek nesillere de sürdürülebilir üretimin garantisidir. Ihlamur, kestane, böğürtlen, kekik, akasya, karabaş otu Yalova’nın bitki örtüsünün zenginliğini ortaya koymaktadır.
İlimizde 2023 yılı itibariyle 380 arıcılık işletmesi ve 27.050 adet arılı kovan mevcuttur. Değişen iklim koşulları arıları da olumsuz etkilediği için kovan sayımızda zaman zaman azalmalar meydana gelse de en son yapılan bal hasadından 257.5 ton bal elde edilmiştir.
Organik Arıcılık ve organik bal üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak, üreticilerimize gelir getirecek yeni tarımsal faaliyet alanı oluşturmak amacıyla Müdürlüğümüzce Organik Arıcılık ve Organik Bal Üretimi Projesi hazırlanmış 2018-2020 yılları arasında 3 yıl süreli olarak uygulanmıştır. Proje için Bakanlık bütçesinden 188.475 TL harcanmıştır. Proje kapsamında 10 arıcıya 60 ar adet arı kovanı ve arıcılık malzemeleri verilmiş ayrıca sertifikasyon giderleri karşılanmıştır. Proje başlangıcından bugüne kadar çeşitli miktarlarda organik bal üretimi devam etmiştir.
yalova-il-tarim-orman-mudurluk-ari-kovan-toplanti-vali (5)2019 yılında İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde “Bal Arısının Kivi Bitkisi Polinasyonunda Kullanımının Yaygınlaştırlması Projesi” uygulanmıştır. Uygulama sonucunda arısız ağaçlardan elde edilen meyve ağırlık ortalaması 36 gr iken, arılı ağaçlardan elde edilen meyve arılık ortalaması 126 gr olarak ölçülmüştür. Bal arıları için önemli bir polen kaynağı olan kivi bitkisinde çiçeklenmenin meyveye dönüşüm oranının %60’lardan %95 seviyelerine çıktığı görülmüştür.
Bal veriminde yaşanacak olası bir düşüşte oluşacak riskleri azaltmak ve üreticilerin zarara uğramalarını önlemek adına polen, propolis, arı sütü, arı zehri gibi arı ürünlerinin üretimi için Yalova’nın bitki örtüsü zenginliği oldukça elverişlidir. Bu sebeple 12-13 Mart 2020 tarihinde İl Müdürlüğümüzce Yalova ‘daki arı sütü üretimini artırmak amacıyla arıcılarımıza Arı Sütü ve Ana Arı  Eğitimi verilmiştir. Eğitime katılan 130 arıcıya katılım belgeleri teslim edilmiştir.
24.02.2020 tarihinde Yalova Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yürütülen ve İl Müdürlüğümüzün de proje iştirakçileri arasında yer aldığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansının Desteği ile ‘Bilim izinde, Arı Ürünleri Bizimle-Yeni Teknolojiler ile Arı Ürünleri Üretimi için Birlik Tesisinin Kurulması’’Projesi uygulanmıştır. Uygulanan proje ile arıcılarımızın ürettikleri arı ürünleri inovatif işlenmiş Birliğin markası adı altında satışa sunulabilecek hale gelmiştir.
Bugün de burada ‘Kovandan Sofraya Güvenli ve Sürdürülebilir Arıcılık Projesi ‘ tanıtım penelini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Arı Yetiştiricileri Birliği’nin yürüttüğü bu proje ile ilimizde arıcılık faaliyetlerinin maliyeti azaltılacak ve kovandan sofraya gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemleri sayesinde rekabet gücümüz artacaktır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hazırlanan bu proje ile arıcıların en nemli girdi kalemlerinden biri olan fondan şeker ve arı kekinin birlik bünyesinde üretilmesi sağlanacaktır
Yalova’daki bal üretiminin büyük bir bölümünü son derece değerli olan kestane ve ıhlamur balı oluşturur. Yapılan analizler neticesinde Yalova’mızda üretilen balın, kestane oranının %80 lerin üzerine çıktığı görülmüştür. Bu da Yalova Kestane Balını tescil ettirme yönünde bizi harekete geçirdi ve 23.06.2020 tarihinde coğrafi işaret almak yapmış olduğumuz başvura son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.
yalova-il-tarim-orman-mudurluk-ari-kovan-toplanti-vali (7)TARSİM kapsamında sigorta yaptıran arıcılarımızın ödeyecekleri sigorta priminin %50 ‘si devlet tarafından karşılanmaktadır. Sürdürülebilir ve güvenli olan bu sistem sayesinde arıcılarımız, Arıcılık Sistemine kayıtlı arılı kovanlarını sigorta yaptırarak  ödeyecekleri cüzi miktar ücretle, kovanlarını, doğal afetler, yangın, vahşi hayvan saldırısı ve nakliye esnasında meydana gelebilecek çarpma,  çarpışma  gibi nedenlerle oluşabilecek  zararlara karşı güvence altına almış olacaklardır
Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak, gıda arz ve güvenliğini sağlamak ve yetiştiricilerimizin gelirlerini artırmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülecektir” dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel yaptığı konuşmada; Arıcılar Birliğinin ilk defa bal dolum tesisi ile ilgili bir destek aldığının bu desteğin ardından Birliğin yine başarılı projeler yapmaya devam ettiğini ve Yalova’nın bir markası olarak gördüklerini söyledi. 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu’da yaptığı konuşmada Yalova’da güzel işler yapan partnerlerin olduğunu ve bu partnerlerin uyum içinde çalışması sayesinde projelerin başarılı şekilde yürütülebildiğini belirtmiştir. Proje kapsamında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün sağladığı bilimsel desteğin ve Tarım İl Müdürlüğü’nün sağladığı teknik desteğin arıcılara önemli katkılar sunduğunu ve proje için değerli olduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle panel sona erdi.

Editör: Arda Yavuz