Işılak; Öğretmenler Bizi Topluma Hazırlıyor Işılak; Öğretmenler Bizi Topluma Hazırlıyor

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin sosyal medya hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü’ne ilişkin bir açıklama yaptı. Laçin açıklamasında, “Yaratılışın doğası gereği bütün çocukların; himayeye, şefkate ihtiyaç duyduklarını kabul eden medeniyetimizde çocuk olgusu her zaman önemli bir yer tutmuştur. Bu doğrultuda masumiyetin sembolü, dünyanın süsü olarak görülen ve milletin geleceğini temsil eden çocuklarımız, her zaman millî hayatın en mühim önceliklerinden biri olmuştur. Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, taraf olan ülkelere çocuk haklarının korunması, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması ve çocukların potansiyellerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin eksiksiz biçimde geliştirebilmeleri için gerekli fırsatların oluşturulması konusunda bir takım bağlayıcı yükümlülükler, görev ve sorumluklar yüklemektedir. Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu “Koordinatör Kurum” olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü belirlenmiştir. "Koordinatör Kurum” olma sorumluluğu doğrultusunda, Bakanlığımızın sözleşmenin ilke ve hükümlerinin toplumun tüm kesimleri tarafından öğrenilerek hayata geçirilmesi, ulusal düzeyde izleme ve gerekli eşgüdüm çalışmalarının yürütülmesi, ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi, koordine edilmesi, çocuk hakları ile ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunulması, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması gibi önemli görevler bulunmaktadır. Bu çerçevede ülkemizde son dönemlerde çocuklara yönelik önemli uygulamalar hayata geçirilmiş, çocukların, eğitim, sağlık, yaşama, gelişme, katılım ve korunma gibi haklarından faydalanmaları noktasında çok önemli başarılara imza atılmıştır. Çocuk hakları, insan hakları şemsiyesi altında yer alan haklar arasındadır. Bununla birlikte çocukların erişkinlerden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikler olduğu ve sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilinçle genel anlamda erişkinlere tanınan tüm hakların yanı sıra çocuklara tanınan bazı özel hakları ifade eder. BM Çocuk Hakları Sözleşmesinde çocuklara özel tanınan haklar üç grupta toplanmaktadır. Bunlar: "yaşama ve gelişme hakları”, “korunma hakları” ve “katılım hakları”dır. Çocuk hakları, ırk, din, dil ayrımı yapmadan tüm çocuklar için geçerli olan hakları tanımlamaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuk hakları kavramı tüm Dünyada belirli standartlara kavuşmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, doğumdan ergenliğe ve genç yetişkinliğe kadar çocukların yaşamlarının tüm boyutlarını kapsamaktadır. Ülkemizde çocuklar her zaman geleceğin güvencesi olarak görülmüş ve onlara mutlu, güvenli ve aydınlık bir gelecek hazırlanmasına özel bir önem atfedilmiştir. Bu bağlamda, çocuğun korunmasında aile ve Devletin yükümlülükleri Anayasamızla güvence altına alınmıştır. Çocukların yetiştirilmesi, eğitim, sağlığı, alenin korunması gibi konular hükümet programlarında özellikle vurgulanmıştır. Ülkemiz, Uluslararası 18 İnsan Hakları Sözleşmelerinden 16’sına taraf olmuştur. Bu özelliği itibarıyla, en üst kategoride yer almaktadır. Dünyada insan haklarına yönelik en geniş katılımlı sözleşmedir. Tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu bir geleceğe sahip olabilmeleri için mücadelemiz her zaman devam edecektir. 20 Kasım Dünya çocuk Hakları Günü tüm dünya çocuklarının eşit, adil bir dünyada yaşamasının hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırladığımız gün olması dileğiyle, çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

yalova-aile-arif-lacin-cocuk-hakları-20kasım (4)yalova-aile-arif-lacin-cocuk-hakları-20kasım (2)yalova-aile-arif-lacin-cocuk-hakları-20kasım (3)