Görebilmesi için 80 bin TL gerekiyor

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde oturan ve yüzde 90 görme kaybı bulunan 22 yaşındaki Recep Kocaeli’nin görebilmesi için kök hücre ameliyatı olmasına ve bu ameliyat içinde 80 bin TL toplanmasına ihtiyaç var.

Görebilmesi için 80 bin TL gerekiyor

22 yaşındaki Recep Kocaeli’nin maddi durumunun ameliyatı karşılamasının mümkün olmaması nedeniyle, hastalığı durdurmak ve gündelik yaşamım sürdürebilmesi için kök hücre ameliyatı olması gerekiyor. Ameliyat masraflarının karşılanması için ailesi Cengiz, Nazlı ve Esma Kocaeli tarafından Yalova Valiliği oluru ile yardım kampanyası başlatıldı. Recep Kocaeli’nin görebilmesi için sadece 80 bin TL’ye ihtiyaç olduğu belirtildi. Ziraat Bankası’ndan açılan TR95 0001 0004 0452 7486 0450 01 iban numaralı hesaba yardımlar toplanacak.  

Valilikten gerekli izinler alındı

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valilik Makamına verilen müracaat yazısı ve eklerinin, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na uygun olduğu anlaşılmış olup, yardımın anılan kanunun 7. maddesi ve bu kanuna göre çıkarılan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, bankada hesap açmak suretiyle Türkiye genelinde Bir (I) yıl süreyle, adları belirtilen 3 (üç) kişi adına yardım topluma kimlik belgesi düzenlenerek yardım toplanmasına izin verilmiştir. Yardım Toplama Kanununun 16. maddesinde Yardım toplama faaliyetleri ile sağlanan gelirin gerçekleştirilmek istenen amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı izin veren makamın gözelim ve denetimine tabidir hükmü gereğince, gerekli denetimi yapmak üzere denetim komisyonu oluşturuldu” denildi.

YORUM EKLE