Ne olacak şimdi?

Salman, ilk derece mahkemesi tarafından haklı bulunmasının ardından istinaf mahkemesi tarafından da haklı bulundu.

Belediye Başkanlığı döneminde Yalova Belediyesi ile birlikte davaya müdahil olan Yalova Valiliği ve Yalova İl Özel İdaresi’ne karşı sürdürdüğü hukuk mücadelesinde söz konusu arsanın imar değişikliğinin yasalara uygun olmadığını savunan Vefa Salman’ın itirazlarına rağmen yapımı tamamlanan okul binası için nasıl bir karar verileceği merak ediliyor. Belediye Başkanlığı döneminde 06.12.2017 tarihinde Yalova Belediye Meclisi’nde alınan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği kararını meclise iade eden Vefa Salman’ın bu iadesine rağmen 10.01.2018 tarihinde tekrar edilmişti. Sonrasında yaşanan mahkemelerdeki gelişmeler Bursa Bölge İdare Mahkemesi ikinci idare dava dairesi tarafından da değişiklik onaylanmadı. Son karar ise Danıştay tarafından verilecek.

Yalova’da Sayımın Tamamlamasına Saatler Kaldı Yalova’da Sayımın Tamamlamasına Saatler Kaldı

SALMAN HAKLI ÇIKTI (4)SALMAN HAKLI ÇIKTI (3)