1- Belediye ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğe istinaden belediyemizin memur derecelerinin iptal ve ihdaslarının yapılmasına Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

2- Yalova İli, Altınova İlçesi, Tavşanlı Beldesi, Dipgölcük mevkii, G22C09B2D pafta, 237 ada, 1 parsel deki 2266,16 m2 arsanın 1266/2400 (1195,40 m2 ) Belediye Hissesinin karşılığında Altınova Mal Müdürlüğüne gelir vergisi, damga vergisi ve diğer vergi borçlarına karşılık 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6.maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek bedelin vergi borcundan düşürülerek Maliye Hazinesine devredilmesine Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

İşsizlik Oranı %10,4 Seviyesinde İşsizlik Oranı %10,4 Seviyesinde

3- Tavşanlı Belediyesi Özel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 2. Bölüm Özel Servis Araçları Çalıştırma ve Güzergah izni Madde 11’ e 2022/27 sayılı meclis kararı ile eklenen 1.paragrafın; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen D4s Karayolu Taşıma yetki belgesi ile ilgili olarak; Tavşanlı Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içerisinde, kalkış ve varış noktası olarak sadece Tavşanlı Belediyesinden Servis Aracı Çalıştırma Ruhsatı alan, Yalova il sınırları içerisindeki ilçe ve beldelerden/çevre illerden Belediyemize ait Tavbeltaş şirketi ile yapılan protokol kapsamında gelen ve sözleşmeleri bulunan servis araçları ile gerçek ve tüzel kişiler kullanabilir şeklinde değiştirilmesine.2.paragrafın;İlgili mevzuat ve 07.06.2018 tarih ve 2018/20 sayılı İl Trafik Komisyonu kararı gereği Yalova ilçelerine rakam ve kuşak renk grupları belirlenerek tahsis edilen, kendi belediyesinden servis aracı çalıştırma ve özel izin belgesi alıp, çevre ilçe ve beldelerden gelen ‘P’ plakalı araçlar ile çevre illerden servis araçları Tavşanlı Belediyesi sınırları içerisini sadece varış noktası olarak kullanır. Ancak Belediyemiz şirketi olan Tavbeltaş ile protokol kapsamında gelen ve sözleşmeleri bulunan servis araçları Güzergah izin belgelerini alarak varış ve kalkış noktası kullanır şeklinde değiştirilmesine Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.

4- Tavşanlı Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık esasları yönetmeliğinin 22.maddesine istinaden Hamdi Erkibaş’ın 77 T 0489 taksi plakasının Gökhan Yoltan’a, devretmesine Belediye meclisince oy birliği ile karar verildi.