Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığının TÜBİTAK 1501_AR-GE kapsamında desteklemeye değer bulduğu ve ülkemize hem teknolojik alanda katkı sağlayacak hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak ihracat alanında değerini yükseltecek bu değerli projede görev alan Öğr. Gör.  İsmail Kalkan hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

İlgili proje bilgileri aşağıdaki gibidir:

Projenin Adı: MIG&MAG ve Lazer Kaynak Prosesleri için Robotik 3D Kaynak Dikiş Eksenini ve Formunu Tespit Eden Bir Sistem Geliştirilmesi

Bütçe: 4.290.900,52TL

Proje Süresi: 18 ay

Projenin Amacı: Öncelikle, ülkemizde imalat işlemlerinin yapıldığı birçok sektörde kullanılan kaynak işleminde robotik 3D kaynak dikiş ekseninin tespiti yapılmadan kaynak yapılması sonucu ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik özgün bir yazılım ülkemizde ilk defa geliştirilecektir.

İkincil olarak robotlar tarafında dikiş form kalitesinin otomasyonla kontrol edilmesinin sağlanması ve bu sayede hatalı parçaların tespit edilerek bir sonraki prosese geçmesi engellenecektir.

“Uzay Koridoru” Açıldı “Uzay Koridoru” Açıldı

Bu alanda, yurt dışına olan bağımlılık azaltılarak ihracatçı konuma gelinecektir.

Ülkemizde hemen hemen her sektörde kullanılan kaynaklı imalatın hassasiyeti ve verimliliğinin artırılması göz önüne alındığında ilgili proje konusunun yenilikçi bir niteliğe sahip olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.