Demiryürek, Sigorta Haftası’nı Kutladı Demiryürek, Sigorta Haftası’nı Kutladı

Yalova Valisi Sayın Kaya, kent konseylerini iyi bildiğini ve önceki dönemde görev yaptığı Pendik’te de kent konseyi ile birlikte ortak çalışmalar yaptığını belirtti. Bu süreçte de kent konseyi ile birlikte ortak çalışmalara açık olduğunu ve bundan da memnuniyet duyacağını, söyledi. Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir; “Biz de valilikle birlikte ortak çalışmalar yapmaktan mutluluk duyarız. Önceki Valimiz Muammer Erol Bey ile birlikte, Valiliğin riyasetinde gerçekleştirdiğimiz “Dirençli Kentler Yalova Çalıştayı” vardı. Yalova’nın ilgili konulardaki tüm paydaşlarını kapsayan iki günlük çalıştay Yalova için verimli bir çalışma oldu. Yürütme Kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte de, yeni dönemde yeni bir çalışmaya imza atmak istiyoruz. Yakın çağımızın en büyük sorunlarından biri olan “Su Kıtlığı” konusunu önemsiyoruz. Hem Türkiye’nin hem de kentimizin ilgili sorun dâhilinde kırmızı hatta yer aldığını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de, bu konu hakkında, önceden yaptığımız gibi, ilgili kurum ve kuruluşları kapsayacak şekilde çalışma yapmak istiyoruz” dedi. Yalova Kent Konseyi, önceki dönemlerinde yapılan çalışmaların sonuç raporlarının tamamını ve Su Seferberliği Yalova Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı, çalışma dosyasını, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya’ ya arz etti. Su konusuyla ilgili olarak ortak çalışma yapılması kararı alındı. Heyet hatıra fotoğrafı çektirerek, ziyaretlerine son verdi.