Yalovalı Babalar Kan Veriyor! Yalovalı Babalar Kan Veriyor!

Yalova Barosu’nu temsilen Yalova Baro Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş ve Yalova Baro Saymanı, aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Üyesi olan Av. Merve Bakkal katıldı. Genel Kurul, kadın hukukçuların bir araya gelerek sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştığı önemli bir platform olma özelliği taşıyor. Yalova Barosu Başkanı Av. Elif Turnacı Çavuş ve Av. Merve Bakkal, genel kurulda yapılan oturumlarda aktif rol aldı. Toplantıda, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda önemli kararlar alındı ve barolar arası işbirliğinin güçlendirilmesi için çeşitli projeler görüşüldü.

HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

Yalova Baro Kadin Kırklareli Tubakkom(3)Yalova Baro Kadin Kırklareli Tubakkom(2)

Editör: Arda Yavuz