Yalova’nın Müzeleri : Yürüyen Köşk Yalova’nın Müzeleri : Yürüyen Köşk

Yalova’nın kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin, okul, ilçe ve ilde yapılacak bilgi yarışmaları ile yarışma heyecanı içerisinde, dostluk ve kardeşlik duygularıyla öğrencilere kavratılması amacıyla ‘Yalova Benim Kentimdir’ konulu bilgi yarışması 30 Nisan 2024 Salı günü Şehit Sercan Yazar MTAL Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova İl Kültür Müdürlüğü ve Yalova Makine İhtisas OSB’nin paydaşı olduğu yarışmaya ilişkin yapılan açıklamada, “Toplumların yaşadıkları kültür, tarih ve doğaya karşı bilinçlendirilmesi erken yaşlardan başladığında anlamlıdır. Bireyin tutum ve davranışlarının değiştirilmesi, kültüre, tarihe, doğaya, insan yaşamına saygılı, şimdiki ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk taşıyan gençler yetiştirmek geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Öğrencilerimizin aidiyet ve kültür, hoşgörü duygularının gelişimine katkıda bulunmak, Yalova İlimizin milli tarihini ve milli kültürünü bilen, doğal zenginliklerine sahip çıkan ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarabilecek öğrenciler yetiştirerek tarihi ve kültürel değerlerimizi tanımak ve tanıtmak amacıyla “Yalova Benim Kentimdir” projesi uygulanmaktadır.  Yalova ilimizin kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin öğrenilmesi, sahiplenilmesi için Projesi Bilgi Yarışması Faaliyeti hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin Yalova ilimizi ve ilçelerini tanımaları, milli tarihimizi, milli kültürümüzü kavramaları, yaşadıkları çevrenin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin farkına varmaları, sahip çıkmaları, yarışma heyecanı içerisinde kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlamaktır” denildi.
Yarışmanın Kapsamı (Uygulanacağı Okul/Kurum/İlçe)
Yalova ilinde eğitim ve öğretim yapmakta olan tüm resmi ve özel ortaokullarda 7 ve 8. sınıf öğrencileridir.
Yarışmanın Hedef Kitlesi
Yalova ilinde eğitim ve öğretim yapmakta olan 7.ve 8. sınıf öğrencileridir.
Yarışmanın Hedefleri
Öğrencilerimizi ilimizi tanımaları için harekete geçirmek, araştırma yapmaya yöneltmek, 
Yarışma heyecanı içerisinde kardeşlik duygularını pekiştirerek grup halinde yarışma zevkini tatmalarını sağlamak, 
Aidiyet ve hoşgörü duygularının gelişimine katkıda bulunmak,
Boş zamanlarını müspet yönde değerlendirebilmelerini sağlamak,
Verimli bir paylaşım ortamı oluşturarak görev ve sorumluluk duygularının gelişmesini, toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmelerini, hızlı ve doğru karar verebilmelerini, doğru bilgiyi seçebilmeleri ve saygılı bir şekilde yarışabilmelerini, kendilerine güvenmelerini sağlamak,
Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilmelerini, aldığı görevi istekle yapabilme ve sorumluluk alabilmelerini, ortak çalışma ve bilgiyi paylaşma duygularının gelişmesini ve gruba karşı sorumluluk duyabilmelerini sağlamak,
Aralarındaki iletişimi artırarak sosyal ilişkilerde anlayış, saygı ve paylaşım duyguları geliştirmelerine imkân sağlamak,
Girişimci olabilmelerine ve bunu başarı ile sürdürebilmelerine, yeni durum ve ortamlara uyabilmelerine katkı sağlamak,
Öğrencilerimizin; kendini tanıyabilmelerine, bireysel hedeflerini belirleyebilmelerine, yeteneklerini geliştirebilmelerine, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilmelerine destek olmak.
Yarışmaya Katılım Koşulları
Yalova İli ilçelerimizde eğitim öğretim veren tüm resmi ve özel ortaokullarda yarışma gerçekleştirilecek ve tüm resmi ve özel ortaokullarımız yarışmaya katılacaktır.
Okul Birincisi takım okul müdürlükleri tarafından onaylanmış, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi, veli izin belgelerini yanlarında getirecekler ve bu belgeleri jüri başkanına teslim edeceklerdir. Belgesi teslim edilmeyen ekip üyesi, jüri tarafından yarışmaya alınmayacaktır. 
Her ekibin, okul tarafından görevlendirilen bir ekip öğretmeni olacaktır. Bu öğretmen, ekibin yarışmaya hazırlanmasını sağlayacak ve süreci koordine edecektir. 
Ekipler, yarışmalara zamanında katılmakla yükümlüdürler.
Yarışma Uygulama Kuralları
Tüm Bilgi Yarışmalarında her ekip; biri sözcü olmak üzere üç (3) asil, iki (2) yedek, toplamda beş (5) öğrenciden oluşur. Yarışmalara her ekipten üç (3) kişi çıkacaktır. 
Ekipteki öğrenciler yarışma sonuna kadar değişmeyecektir. Ancak, hastalık ve benzeri mazeretler nedeniyle, mazereti kabul edilen yarışmacı öğrencinin yerine yedek öğrenci yarışma ekibinde yer alacaktır. 
Ekiplere isim verilebilir. Ekiplerin takımlarına Türkçe bir isim vermelerine önem verilmelidir.
Yarışma süresince ekibin 3 üyesi kimseyle iletişime geçemez, herhangi bir elektronik alet vasıtasıyla yardım alamazlar. (İnternet, cep telefonu vs.).
Ekibin yarışmaya çıkan üyeleri dışındaki yedek üyeleri hazırlık sırasında ekiple birlikte salonda bulunur ancak Yarışma sırasında ekipten ayrı olarak izleyici konumundadır.
Yarışmalar, yarışan okulların kura ile gruplarını belirlemesi ile başlayacaktır. 
Galip ekipler bir sonraki tura yükselirken, mağlup ekipler yarışma dışı kalacaklardır. Sabah yarışmacı gruplardan çıkan 1.ve 2. Takımlar öğleden sonraki finalde yarışacaklardır. 
Sorular, yarışmacı ekiplere sesli sorulmayacak, yazılı olarak verilecektir.
Sorular her bir okul için zarfın içinde yazılmış halde sunucuda bulunur. Sunucunun soruyu açıp okuması ve sorunun yansıtılması ile süre başlamış olur. (1 dakika)
Sorular, soruları cevaplama süresi, puanlama durumu tüm salonun görebileceği şekilde ekrana / perdeye yansıtılır. 
Süre bitiminde zil sesi ile uyarı yapılacaktır.
Cevaplar, soru kâğıdının üzerine yazılır. Süre bitimi uyarısı ile kalemler bırakılır, yazmaya devam eden yarışmacıların cevabı kabul edilmez, doğru olsa bile puan verilmez (gruba jüri tarafından ihtar verilir). Aynı oturumda jüriden üç ihtar alan okul yarışmadan men edilir.
Cevap kâğıdı grup sözcüsü tarafından jürinin ve seyircinin görebileceği şekilde havaya kaldırılır ve sunucu tarafından doğru cevap açıklanıncaya kadar indirilmez. 
Soru, sunucu öğretmen tarafından yüksek sesle salona okunur. Ekip sözcüsü de kâğıda yazılı cevabı okur. Sözcünün yazılı olan cevabın dışında bir şey söylemesi durumunda kâğıtta yazılı olan cevap esas alınır ve değerlendirilir. 
Soru yüksek sesle okunduktan sonra doğru cevap açıklanır.
Bu süreç her bir soru için tekrar edilecektir. 
Cevaplarda eksiklik veya ifade bozukluğu olması durumunda, yazılan cevabın doğru cevabı ifade edip etmediğine jüri karar verir. 
Cevapların doğru veya yanlış olduğu, jüri başkanının onayından sonra, sunucu öğretmen tarafından açıklanacaktır.
Tüm yarışma oturumlarında 20 adet asil soru ve 10 adet yedek soru olacaktır.
Her soru 5 puan değerindedir ve bütün sorular eşit değere sahiptir. En fazla doğru cevap veren ekip o oturumun galibi olacaktır. 
20 soru sonunda ekipler eşit puanda ise yedek sorular sorulacaktır. Ekiplerden birisi diğerlerine üstünlük sağladığında oturum bitecek ve bu ekip galip ilan edilecektir. Yedek sorulardan sonra eşitlik bozulmazsa kura çekilerek birinci belirlenir. 
Geç kalan ekipler 20 dakikadan fazla beklenmez. Girmediği yarışma için herhangi bir puan almayacaktır.

Editör: Arda Yavuz