İşaret Dili Görüşme Hattı Farkındalık Yaratıyor İşaret Dili Görüşme Hattı Farkındalık Yaratıyor

BİRİNCİ BİRLEŞİM
İlimiz, Merkez İlçe, Paşakent Mahallesi, Soğucak Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan işyerlerinden mülkiyeti İl Özel İdaresine ait B Blok, Birinci Kat, 37 numaralı işyerinin Yalova Belediyesine olan tahsisinin kaldırılarak, söz konusu işyerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10 uncu maddesinin (f) bendi uyarınca satışının yapılması konusunun görüşülmesi,
Yalova Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün talebine binaen; Yalova Devlet Hastanesi bünyesinde açılacak olan kreşin malzeme ve mefruşat (büro malzemeleri, mefruşat, kırtasiye, oyuncak vb.) ihtiyacının temin edilmesi, bunun için İl Özel İdaresi bütçesinden gerekli ödeneğin tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi,
Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği’nin 24. maddesi gereğince, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak İl Milli Eğitim Danışma Komisyonunda 2023-2024 eğitim öğretim döneminde görev almak üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından iki temsilcinin seçilmesi konusunun görüşülmesi,
İKİNCİ BİRLEŞİM
İl Özel İdaresi Ek Hizmet Binasının bulunduğu yerin hasılat paylaşımı modeli ile yatırım hizmetlerinde değerlendilmesi konusu ile yeni inşa edilecek olan İl Özel İdaresi Hizmet Binası ile ilgili yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarla ilgili gelinen aşama hakkında İl Özel İdaresi tarafından İl Genel Meclisine bilgi sunulması, 
İlimiz, Çınarcık İlçesi, Çalıca Köyünde hayırseverler tarafından bağışlanan ve mevcut mezarlığa bitişik olan 2000 m2 arazinin mezarlık alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Acil Durum Plânlaması” başlıklı 69 uncu maddesi kapsamında, Olası Marmara Depreminin verebileceği zararları önlemeye ve azaltmaya yönelik hazırlık çalışmalarının gözden geçirilip güncellenerek sonuçlandırılması teklifi hakkında Afet ve Acil Durum Komisyonunca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,
ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM
İl Özel İdaresinin yol ağında bulunan yolların iyileştirilmesi için kurulması planlanan Asfalt Plent Tesisi ile yol ağında bulunan yolların yapım, bakım ve onarım işlerinin hızlı, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurulması planlanan Beton Santrali ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında idare tarafından meclise bilgi sunulması,
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Ortaburun Tabiat Parkı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 152,67 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle modern bir tabiat parkı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM
İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit ve tescil edilmesi ve önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,  
İl Özel İdaresine ait Vidanjörün; İl Özel İdaresinin yapmakla yükümlü olduğu mahalli müşterek niteliğindeki hizmetlerin dışında isteğe bağlı olarak özel şahıslara veya tüzel kişilere ait fosseptik kuyularının boşaltılması ve kanalizasyon şebekesi tıkanıklıklarının açılması taleplerinin karşılanmasında kullanılmak üzere görevlendirmesi durumunda tahsil edilecek ücret tarifesinin belirlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
BEŞİNCİ BİRLEŞİM
Milli mücadele döneminde İlimiz, Çınarcık (köyü) İlçesinde 24 Nisan 1921 tarihinde Ermeni ve Rum Çetelerce katledilen hemşehrilerimiz anısına uygun olarak İl Özel İdaresi bütçe imkânları ile bir Şehitlik ve Anıt yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi, 
Altınova İlçesi, Karadere Köyünde kurulması planlanan Etnografya Müzesi ile ilgili Bolu, Bayburt ve Amasya illerine yapılan teknik inceleme ziyareti sonuucunda hazırlanan rapor hakkında İdare tarafından İl Genel Meclisine bilgi sunulması,
Dilek ve temenniler,
Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.