Tıbbi Cihazların ‘CE’ işareti uygunluk değerlendirmesi için başvuruda bulunan Ulusal ve Uluslararası üreticilerin ürettiği tıbbi cihazların klinik olarak uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi ilgili uzmanlarından bilimsel görüş alınması amaçlanıyor. Protokolün imza törenine Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, KAREV Başkanı Dr. Tuğrul Karaaslan ve Teknik Müdür Serdar Gezer katıldı.

Yalova Üniversitesi ile KAREV arasında uluslararası iş birliği anlaşması (1)

Editör: Uğur TEZCAN