Konuyla ilgili olarak Yalova Belediye Meclisi, Başkan Vefa Salman döneminde bir karar almıştı. 03.06.2018 tarihinde yapılan meclis toplantısında 61 no.lu karar ile 4000 metrekareden büyük parsellerde yağmur suyu toplanması zorunlu hale getirilmişti. Ayrıca yeşil alana sahip kamu binalarında metrekare şartı aranmaksızın yağmur suyu depolaması zorunlu olmuştu. Bu konuda ilk adımı Yalova’da Kaytazdere Belediyesi atmıştı. 6 Ocak 2022 tarihli meclis toplantısında 22/8 no.lu meclis kararıyla belde de yapılacak binalara yağmur suyu toplama projesi zorunlu olmuştu. Yağmur suyu bahçelere gömülecek, depolarda toplanacak suyun bahçe sulaması ve tuvaletlerde kullanılmasını istediler. Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik şöyle diyor, “4000 metrekareden büyük parsellerde bahçe sulaması ve benzer faaliyetlerde kullanılmak için yağmur suyunu toplamak üzere;

-Yan, arka bahçede zemin kotundan aşağıda gömülü olarak veya bodrum katta gerekli mekanik şartlar sağlanarak su deposu yapılacaktır.

-Taşma ağzı yağmur suyu kanalı olan yerlerde kanala bağlantılı olacaktır, yağmur suyu kanalı olmayan yerlerde gerekiyorsa tahliye için dalgıç pompa konulmak şartıyla bahçeye verilecektir.

-Gerekli arıtma tesisat sisteminin yapılması şartı ile toplanan yağmur suyu binanın kullanma suyu olarak kullanılabilir.

-Yeşil alana sahip kamu binalarında metrekare şartı aranmaksızın su deposu yapılması zorunludur.

-Bahçe düzenlemesi olan kamuya ait binalar ile ilgili karar proje ruhsat aşamasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilecektir.

-Su depolarının büyüklüğü ruhsat aşamasında mekanik projede belirlenecektir.”

Yalova bu yönetmeliğe uyuyor mu? Mesela Yalova Devlet Hastanesi uydu mu? 4000 metrekare üzerinde inşaat yapmış özel firmalar buna uydu mu?

yalova- yagmur- depolama- resmi- gazete (1)

Editör: Arda Yavuz