Yalova Kent Konseyi tarafından düzenlenen ‘Yalova Dirençli Kentler Çalıştayı’nın sonuç raporu, YTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunumla ilgili paydaşlara ve kamuoyuna sunuldu. Toplantıda Yalova Valisi Muammer Erol, Ak Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, YTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sercan Şık, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir, Yalova Kent Konseyi Genel Sekreteri Erkan Çetintaş, Proje Danışmanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Volkan Yılmaz, Proje Koordinatörü ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Kubilay Özer, Proje Koordinatör Yardımcısı Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Av. Fatih Ayaz, kamu kurum müdürleri, oda başkanları ve STK temsilcileri hazır bulundu. Dirençli Kentler Çalıştayı raporunun sunumunu Proje Koordinatörü ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Kubilay Özer gerçekleştirdi.

Kandemir, ‘Kent Konseyleri kentin ortak aklıdır’

Açılış konuşmasını Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir yaptı. Kandemir, “Göreve geldiğimizden bu yana kadar yenilikçi, yapıcı adımlar atmak, kente fayda sağlamak adına ekibimizle çalışıyoruz, mücadelemizi sürdürüyoruz.  Herkese eşit mesafede, adaletli bir şekilde elimizi uzatmaya çalışırken, kentimize aidiyet duygusuyla bağlı herkesi süreçlerimize dahil ediyoruz. Kent Konseyimizin yaklaşık 7-8 ay önce hayata geçirdiği Dirençli Kentler projesinin, uzun çalışmalar neticesinde çok kıymetli paydaşlarımızla birlikte bu süreci tamamladık. Bu çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bundan sonraki süreçte Yalova’yı idare eden, kentin gelişmesine katkı sağlamak isteyen tüm kurum kuruluş ve dernekler olsun her türlü konuda bir yol haritası olacağına inanıyorum. Birkaç ay önce düzenlediğimiz Dirençli Kentler Çalıştayı ile Yalova’nın tüm paydaşlarını bünyesinde barındırmıştık. Bu arada 7 masa, 103 kişi, 50 kurum ve kuruluşla ortak raporumuz hazırlandı. Yazılı raporumuzu sizlerle paylaştıktan sonra bu elde ettiğimiz başarı bizler için bir başlangıç olacak. El birliği ile daha güzel daha iyi projelere adım atacağız. Bizler kent konseyi o kentin ortak aklıdır diyoruz. Her zaman destek vermeye, katkı sağlamaya, sizleri davet ediyorum. Bir teşekkürü de her zaman yanımızda olan proje müellifi Kubilay Özer kardeşime, Genel Sekreterimiz Erkan Çetintaş kardeşime, Proje Danışmanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Volkan Yılmaz’a, Proje Koordinatör Yardımcısı Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Av. Fatih Ayaz’a çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışma neticesinde bu çalıştay gerçekleşti” diye konuştu.

Soygüzel, ‘Kent Konseyimiz fikir üretiyor, projeler geliştiriyor’

Yalova İl Genel Meclisi Başkanı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Soygüzel, “Yalova Kent Konseyi son dönemde kentin gündeminde olan konuları masaya getiriyor ve bunların tartışılmasını sağlıyor. Kent Konseyinin görevi olan şehir adına fikir üretmek, projeler geliştirmeyi en güzel biçimde icra ediyor. Bu işleri başarıyla yürüttükleri için Kent Konseyi Başkanımıza ve Yürütme Kurulu Üyelerimize, Kent Konseyi Genel Sekreterimize ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrasında da kentlerin afetlere hazırlıklı hale getirilmesi bu anlamda da dünyada çok kullanılan bir kavram olan dirençli kentler ya da kentlerin dayanıklılığı konusu konuşulan kavramlardan bir tanesi oldu. Yalova Kent Konseyimiz de bu anlamda öncülük yaparak Dirençli Kentler Yalova Çalıştayını gerçekleştirdi. Ben gündemi ve süreci de takip ediyorum, Yalova Kent Konseyinin bu çalışmasından sonra Türkiye’nin farklı şehirlerinde bu başlık altında toplantılar düzenlenmeye başlandı. Bütün bu toplantılardan elde edilen sonuçlar başta belediyelerimiz olmak üzere merkezi idarenin ve taşra teşkilatları ve diğer yerel yönetimler tarafından çalıştayda elde edilen sonuçlar hayata geçirilir. Dolayısıyla çok büyük önemli neticeler elde ediyoruz, aldığımız kararları da hayata geçirmek o derece önemli. Biz Yalova İl Genel Meclisi olarak bu çalıştayla eş zamanlı olarak meclis bünyesinde bir afet ve acil durum komisyonu oluşturduk. Kendi görev alanımızda bulunan konularla ilgili afetlere hazırlıklı olmak anlamında sıkı bir irade ortaya koymuş oldu İl Genel Meclisimiz. İl Genel Meclisi olarak da bu çalıştaydan elde edilen sonuçları değerlendireceğimizi ve komisyonumuz marifetiyle bizim görev alanımıza giren konularda iyileştirmeler yapılmak adına kararlar alacağımızı da ifade etmiş olayım” şeklinde konuştu.

Şık, ‘Şehrimize hazırlık teşkil edecek bu çalışmayı önemsiyoruz’

YTSO Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Başkan Yardımcısı Sercan Şık, “Tüm dünyayı ve tabiki de ülkemizi de etkileyen iklim değişikliğinin sonuçlarını ve afet bölgesinde bulunduğumuz gerçekliğini göz önünde bulundurarak Yalova’mıza bir rota oluşturmalıyız. Bu doğrultuda kklı ve bilimi referans alarak bilim insanlarının katkılarıyla Yalova’ya yön verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün ve daha sonrasında Karşılaşma ihtimalimiz olan olumsuz ekonomik koşullar, doğal afetler, ekolojik ve sosyal sonuçlara karşı çözüm üretebilen ve kendi kendisine yetebilen bir Yalova oluşturmalıyız. Dirençli şehir, şehrinde hiçbir kriz veya riske maruz kalmayan değil, her ne sebeple olursa olsun beklenmedik biçimde ortaya çıkan durumlar karşısında hazırlıklı olan ve rasyonel çözümler üretebilen şehirlerdir. Şehirlerin yaşayabilecekleri sorunlara, tehlikelere, doğal veya insan kaynaklı afetlere ve risklere karşı hazırlıklı olmaları ve hızlı çözüm üretebilme kapasiteleri kentsel dirençliliklerini göstermektedir. Bizlerde Yalova’mıza bir hazırlık teşkil edecek bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Yalova’mızın tüm paydaşları ile her türlü riske hazırlıklı olmasını sağlamalıyız. Kent Konseyi Başkanlığı organizasyonu ile yapılan bu çalışmayla Yalova’nın imkan, sorun ve çözüm önerileri göz önüne alınarak kendi olası risk ve kriz eylem planlarını oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu vesile ile Bugün açıklanacak olan sonuç raporunun şehrimize faydalı olmasını temenni ediyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTAY ANALİZİ

Çalıştaya; kamu, sivil toplum ve özel sektörü temsilen 50 kurum ve bu kuruluşlardan toplam 125 kişi davet edilmiş olup 103 kişi katılmıştır. Katılım oranı %82 olarak gerçekleşmiştir. Çalıştay sonrasında çalıştay katılımcılarına “Dirençli Kentler Yalova Çalıştayı Değerlendirme Anketi” uygulanarak çalıştayın etkinliği ve verimliliği ölçülmüştür. Ankette katılımcılara 10 seçmeli ve 2 açık uçlu olmak üzere toplam 12 soru sorulmuştur. Seçmeli sorularda 5’li likert ölçeği kullanılmış olup, çalıştaya katılan 103 kişi arasından ankete 64 kişi katılmıştır. İleride gerçekleştireceğimiz çalıştay ve toplantıların daha verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacı ile katılımcılara yöneltilen sorulara ilişkin elde edilen cevaplar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

ÇALIŞTAY SONUÇLARI

Çalıştay kapsamında ana başlıklara yönelik ortaya çıkan görüş ve öneriler, Doğal Afetler, Şehir Planlama, Sağlık, İklim Değişikliği ve Çevre, Ekonomi ve Toplum, Akıllı Kentler ve Yönetişim, Savaş ve Göçler olmak üzere yedi başlıkta toplanmıştır. Öncelikli konular ve bunlara ilişkin önerilerin özeti aşağıda belirtilmiştir:

Doğal Afetler

Koru - Armutlu Ana Yolunu dikey olarak kesen 8 tane fay hattı bulunmaktadır, yolun gerekli kontrolleri düzenli periyotlarla sağlanmalıdır.

Güneyde bulunan Bursa - Orhangazi Yolunda bulunan 2 fay hattı ulaşımı tamamen kesiyor, alternatif bir yol yapılmalı yahut bulunan yol güçlendirilmelidir.

Çınarcık- Armutlu Yolu’nun çökme ihtimali bulunuyor. İlimizde daha önce başlanılmış olan ‘‘Afet Yolları Çalışması”nın acilen yeniden başlaması gerekmektedir.

Bursa- Bilecik yol güzergahında bulunan Süpürgelik Yolu’nun heyelan riski bulunduğundan gerekli önlemler alınmalıdır.

Yılların düzenli olarak kontrolünün sağlanması ve ilimize ulaşım noktasında yeni yolların bulunması gerekmektedir.

Olası Çınarcık Heyelanı ile karşılaşmamak adına bölgede önlemlerin şimdiden alınması gerekmektedir.

İzmit- Yalova yol alternatifi olan projelendirilmiş Kılıç- Sapanca Yolu tamamlanmalıdır.

Balıkçı Kooperatiflerinin gerekli denetimlerin ardından tatbikatlara dahil edilmeli gerekli organizasyon sağlanmalıdır.

Afet anında AYDES uygulamasının istenilen verimde çalışmamasından ötürü manuel olarak yeni uygulamalar geliştirilmelidir.

Valilik binasının ulaşımı kolay ve güvenli bir bölgede bulunmalıdır.

AFAD binasının olası bir afette ulaşım ağındaki durumu göz önünde bulundurularak yeni bir yerleşim alan alternatifi değerlendirilmelidir. Ulaşım ve zemin açısından güvenli sismik izolatörü bulunan yeni bir yerleşke yapılmalıdır. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin eğitim merkezleri sabitlenmeli ve genişletilmelidir.

Afet yönetiminden sorumlu olan 25 Hizmet birim sayısı azaltılmalıdır. Sorumluluklar başlıklar halinde düzenlenmeli nicelin nitelden daha önemli olduğu farkına varılarak sorumlu hizmet grupları değerlendirilmelidir.

İtfaiye belediyelerden alınıp ilgili devlet kurumlarından birine bağlanmalıdır.

Afet anında 112 hattına destek yeni bir hat oluşturulmalıdır.

İlimizdeki toplanma alanlarındaki sorunun acilen giderilmesi gerekmekte ve toplanma alanları, afete uygun şekilde planlanmalıdır.

Yalova'da bulunan tüm muhtar ve STK görevlilerine telsiz desteği sağlanmalı, AFAD’ın daha önce topladığı telsizleri yeniden dağıtması gerekmektedir.

Muhtarların sorumlu olduğu mahallede bulunan evlerde yaşayan vatandaş bilgilerinin manuel olarak kaydedilmesi ve belirli periyodlarla güncellenmesi gerekmektedir.

Kaydedilen dosyalara binaların projeleri eklenmelidir ki enkaz çalışmasında arama kurtarmacı hangi odanın nerede olduğu, binanın kat bilgisi gibi gereken bilgilere ulaşması kolaylaşabilsin. Bu işlemin manuel olmasının sebebi olası bir afette internet erişiminizin sıkıntıya düşmesidir. Ayrıca engelli ve yatağa bağlı vatandaşlar belirlenerek önceliklendirilmelidir.

Telefon BAZ istasyonlarının yerlerinin güvenli yerlere taşınması gerekmektedir.

Milli Eğitim mevzuatına GÜVENLİ YAŞAM DERSİ eklenmelidir. Afet Köyü yapılmalıdır.

GÖNÜLLÜLÜK kavramının geliştirilmesi sağlanmalı ve gönüllü bireylere sosyal ayrıcalıklar sağlanabilmelidir.

Kentsel Dönüşüm öncelikli olmalı ve belediyelerde riskli yapı danışma birimlerinin oluşturularak avukat ve mühendis gibi liyakatli bireylerin görevlendirilmesi gerekmektedir.

Sahillerde bulunan parklardaki oyuncakların can simidi görevi yapabileceği duruma getirilmelidir. Erken Uyarı Sistemi ilimizde uygulamaya geçmelidir. Bu uygulamanın aktif geliştiricisi olan Kocaeli Üniversitesi’nden destek alınabilir.

Heyelan risk analizlerinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınması ve Çiftlikköy bölgesinin acilen önlem ve güçlendirme çalışmalarına başlanması gerekmektedir.

Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde bulunan Balaban deresinin geçtiği eski taş köprünün kesiti çok küçük olduğundan yeni bir proje üretilerek ıslah edilmelidir.

Yalova Lisesi güzergâhında bulunan köprünün peyzajı kaldırılarak köprünün genişletilmesi, var olan sistemin değiştirilerek yukarıya kaldırılması gerekmektedir.

Afetten canlı ya da ölü olarak çıkan vatandaşların bilgi kayıtlarını sahada görev yapan arama kurtarmacıların kolay ve güvenli bir şekilde hem kendi sistemlerine hem de devletin sorumlu birim sistemine basit bir programlama ile kayıt işlemi sağlanmalıdır.

Bu sayede vatandaşın hangi saatte, nereden, ne durumda, kim tarafından kurtarıldığı, hangi transfer birimi ile hangi kuruma yönlendirildiği bilgisi kayıt altına alınacaktır.

Fıstıklı bölgesinde taşkın ihtimali yüksek olduğundan gerekli önlemler alınmalıdır.

‘Güçlü kent, güçlü gelecek’ (6)‘Güçlü kent, güçlü gelecek’ (7)‘Güçlü kent, güçlü gelecek’ (4)‘Güçlü kent, güçlü gelecek’ (5)‘Güçlü kent, güçlü gelecek’ (2)‘Güçlü kent, güçlü gelecek’ (3)

Editör: Rümeysa Şahin