'100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti' Paneli Gerçekleşti '100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti' Paneli Gerçekleşti

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, İdari ve Mali İşler Birimi ile son projeleri ve bütçe konularını ele almak üzere verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, üniversitenin idari işleyişi ve mali yönetimi ile ilgili yeni dönem kararları alındı. Arıca, iş birliği ve daha etkin kaynak yönetimi hedeflerine vurgu yaptı.