TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” (9. Yargı Paketi) hakkında muhalefetten tepkiler yükselmeye başladı. Bu tepkilere Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Tahsin Becan da katıldı. Becan, teklifin Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarının gerekçelerini dahi karşılamadığını ve OHAL’i sürekli kılmaya yönelik olduğunu belirtti.

“Yargıya, ne paket ne belge ne de plan çare oldu”

Vekil Becan’dan Yalova Barosu Çıkarması Vekil Becan’dan Yalova Barosu Çıkarması

Kamuoyunda, 9. yargı paketi olarak bilinen teklifle, 20 kanunda 38 maddede değişiklik yapıldığını söyleyen Becan, tıpkı öncekilerde de olduğu gibi, bu yargı paketinin de, yargı ve hukuk alanında niteliksel bir dönüşümü sağlamadığı gibi yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün sonlandırılmadığını ve yargı bağımsızlığını sağlayacak adımların atılmadığını ilk bakışta anlaşıldığına dikkat çekti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu’nu üyesi Tahsin Becan, yargı sorununu ele alırken öncelikle yapısal sorunlar halledilmezse, reform algılarıyla günü kurtaran, içi boş sınırlı değişikliklerin sistemin çürümesine engel olamayacağını aktararak şöyle devam etti;

“22 yıllık bir iktidar, bugüne kadar çıkardığı yargı paketleriyle, 27. ve 28. yasama dönemlerinde 349 maddeyi yürürlüğe koyduğu gibi Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı’yla toplam 18 amaç, 113 hedef, 649 faaliyet açıklamalarına rağmen ne yargının sorunlarına derman olundu ne de özellikle adil yargılanma hakkının asgari gereklerini sağlayacak değişiklikler yapabildi.” dedi.

“OHAL Sopası TMSF”

Becan teklifte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanmasına ilişkin kapsam “terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı” yerine “Türk Ceza Kanununun veya Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde” şeklinde 5 yıl daha uzatılarak sunulduğunu belirtti.

Yalova Milletvekili Tahsin Becan, TMSF’yi şirketlere gösterdikleri bir sopa gibi kullanarak el konulan şirketler üzerinde nasıl tasarruf edildiğinin ve sermayenin paravan şirketler yoluyla eşe dosta nasıl dağıtıldığının bilinmediği için bu şirketlerin büyüklükleri de dikkate alındığında bir sermaye transferi merkezi olarak kurgulandığına dikkat çekti.

Kaynak: Haber Bülten