Bugünkü yazıma geçen haftadan kaldığım yerden devam ediyorum. İslam’ın köleye nasıl sahip çıktığını, ona nasıl kol kanat gerdiğini ileri ki satırlarımda inceleyeceğiz.

Araplarda bir de ‘Mevali’ sınıfı vardı. Mevaliler ne büsbütün hür ne tamamen köle olan orta bir sınıftı.

Bu sınıfı azadlı köleler ve cariyeler meydana getiriyordu. Azad edilmiş olmakla beraber hür insanların haklarına sahip değillerdi.

Hür kimselerle evlenemezlerdi. Bunların diyetleri, hür bir insanın yarısı kadardı.

Sevgili okurlarım, kısas yapılırken bile hür kişiye verilen kolaylığın yarısı kadar oluyordu.

Evet sevgili okurlarım cahiliye döneminde ahlaksızlığın yaygınlığı, fuhuş ve iffetsizliğin insanın ahlaken çökmesi namusun timsali olan kadının iffetini kaybetmesiyle başlar.

Dünyanın her yerinde geçerli olan bu hükmün ne kadar isabetli olduğunu görmek üzere önce cahiliye arapları arasında sonra da çeşitli asırlarda Avrupa’da fuhuş ve iffetsizliğin durumunu göreceğiz.

Cahiliye arapları arasında fuhuş o kadar yaygınlaşmıştı ki, iffetin hiçbir mana ve değeri yoktu. Amin.