Çolak, “Aile sağlığı çalışanlarına yapılan % 3’lük teşvik ve destek ödemesi mağduriyeti giderilmelidir” dedi. Çolak açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Aile Hekimliği Çalışanlarına 25.08.2022 tarihinde yapılan komik teşvik ve destek ödemesi ile getirilen yönetmelik ile bir kez daha Aile hekimliği çalışanlarına hüsran yaşatılmış oldu. 1.Basamak sağlık hizmetlerinde en önde çalışan Aile sağlığı Çalışanı reva görülen % 3 lük teşvik ödemesi arkadaşlarımızın sistemde yok sayılması demektir. Sağlığı Bakanlığı ivedilikle Aile sağlığı çalışanlarımızın teşvik ve destek ödemeleri ile ilgili çalışma yapması gerekmektedir. Aile hekimliği çalışanları şiddet, ek ödeme, artan is yükü, ekonomik zorluk ve her gün kötüleşen yaşam koşulları karşısında  Aile Hekimliği Sağlığı Çalışanları, açlık sınırında geçim mücadelesi veriyor. Mağduriyet yaratan ödeme adaletsizliğin acilen düzeltilmesini, yayımlanan yönetmelikteki kriterlerin tekrar düzenlenmesini ve fedakarca ve üstün özveri ile çalışan aile sağlığı çalışanlarının hak ettiği ödemenin şarta ve tavana bağlanmaksızın verilmesi gerekmektedir. Aile hekimliği çalışanları yok sayılamaz. Aile hekimliği çalışanlarını mağdur eden Destek ve teşvik ödemelerle ilgili yönetmelik hukuki süreci Türk Sağlık Sen Genel Merkezimizce başlatılmıştı, bu süreç devam ediyor.

Başkan Soyer’den ‘14 Mart Tıp Bayramı’ Mesajı Başkan Soyer’den ‘14 Mart Tıp Bayramı’ Mesajı

Adaletsizlikler Bitmeli

Bakanlığın bu ucube durumu ivedi bir düzenlemeyle ortadan kaldırması gerekmektedir. Bakanlığın Destek ve teşvik ödemeleri konusunda hareket alanı olduğu açıktır. Bu durum mutlaka çalışanların lehine kullanmalıdır. Türk Sağlık Sen olarak Aile hekimliği çalışanlarının, memur ve emeklilerimizin haklarının korunması, geliştirilmesi için tüm platformlarda mücadelemiz sürdüreceğiz. Yılmayacağız. Çalışanların kazanması, onların hak ettikleri ücretlere kavuşması için mücadelemizi ve "Mutlu Çalışan Mutlu Türkiye" idealimizi hakim kılma çabamızı bir an bile geri durmadan sürdüreceğiz.”