GÜNAYDIN Değerli Okurlar,
Türkiye Cumhuriyeti,29 Ekim 1923’ te kuruldu.
Şu sözler Atatürk'ündür: 
“Bu kadar matemler ve felâketler geçirdikten sonra elbette Türk öğrenmiştir ki, vatanı yeniden yapmak ve orada mesut ve hür yaşayabilmek için mutlaka egemenliğine sahip çıkmak ve Cumhuriyet bayrağı altında bütün evlâtlarını toplu ve dikkatli bulundurmak lazımdır.” (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, II, s. 180)
Ulusal bütünlüğü korumak ne pahasına olursa olsun Cumhuriyet bayrağını dalgalandırmakla mümkündür.
Bu ana fikirden hareketle, Türkiye Cumhuriyeti’ nin özellikleri şöyle sıralanabilir:
– Cumhuriyetimiz, saray saltanatının yerine kayıtsız şartsız millet egemenliğini sağlamıştır.
– Cumhuriyetimiz meclis üstünlüğüne ve parlâmenter sisteme dayanır.
– Cumhuriyetimiz kuldan birey ümmetten millet yaratmış; halkı uluslaştırmıştır.
– Cumhuriyetimiz egemenliğin kaynağını değiştirmiş; dinsel egemenliğin yerine dünyevi egemenliği geçirmiştir, Cumhuriyetimizin ruhu ve özü lâiktir.
– Cumhuriyetimiz akıl ve bilim ekseninde çağdaşlaşmacıdır, aydınlanmacıdır.
– Cumhuriyetimiz özgürlükçüdür. (Saray karşısında milletin, dogma karşısında aklın, erkek karşısında kadının özgürlüğünü sağlamıştır.)
– Cumhuriyetimiz bağımsızlıkçıdır, bizim Cumhuriyetimiz bir bağımsızlık savaşının kızgın ateşinde harlanmıştır.
– Cumhuriyetimiz halkçıdır.
– Cumhuriyetimiz demokrasiyi hedefler, demokrasiyle bütünleşmeyi amaçlar.
– Cumhuriyetimiz yurttaşlık bilincini esas alır.
– Cumhuriyetimiz eşitlikçidir; fırsat eşitliğini sağlamıştır.
– Cumhuriyetimiz barışçıdır.
– Cumhuriyetimiz gençlere emanet edilmiştir.
– Cumhuriyetimiz devrimcidir, gelişime ve değişime açıktır.
Kısaca; Cumhuriyetle birlikte toprak milletin vatanı, halk hukuk önünde eşit yurttaş, egemenlik de kayıtsız şartsız milletin olmuştur.
Türkiye’ de cumhuriyet rejiminin kurulması, emsalsiz, olağanüstü, mucize bir devrimdir.
Bu nedenledir ki Atatürk, “en büyük eserinin” Cumhuriyet olduğunu söylemişti.
Unutmayalım; bağımsızlığa, ulusal birlik ve bütünlüğe, çağdaşlığa, lâikliğe, akla ve bilime, özgürlüklere, fırsat eşitliğine, liyakate, kadın haklarına, meclisin ve hukukun üstünlüğüne, barışa ve demokrasiye sahip çıkmak Cumhuriyete sahip çıkmakla başlar. 
Cumhuriyet’ te son söz millet tarafından seçilmiş meclistedir. Millet adına her türlü kanunu o yapar.
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.
Cumhuriyet yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. 
Cumhuriyet fazilettir.
Cumhuriyet idaresi, faziletli ve ahlâklı insanlar yetiştirir.
Gününüz aydınlık ve esenlik dolu olsun.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ NİN 100’ ÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN!
NE MUTLU TÜRK’ ÜM DİYENE!