Vali Erol mesajında, “10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarımızın haklarını düzenleyen ve “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir. Demokratik bir toplumun öncelikli unsurlarından biri olan basın mensuplarımız, halkın doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedirler. Bilginin her geçen gün muazzam bir hızda geliştiği ve dönüştüğü günümüz dünyasında, gazetecilik hayati bir önem taşımaktadır. Yazılı ve görsel medyanın yanında internet ve sosyal medya olmak üzere bilgiye ve habere erişimin çeşitlendiği ve kolaylaştığı günümüzde, halkın doğru ve tarafsız haberle hızlı bir şekilde buluşturan gazetecilerimizin yaptıkları görevin önemi daha da artmaktadır. Gazetecilik, mesai mefhumu gözetmeyen fedakârlık ve sorumluluk isteyen zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteciler, aynı zamanda vatandaşlarımızı toplumda gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveri ile önemli bir kamu görevini de icra etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir” ilkesinden hareketle demokrasimizin en temel dayanaklarından birini oluşturan; toplumsal barış, huzur ve güvenin sağlanmasına fedakâr çabalarıyla önemli katkılar sunan tüm basın mensuplarımızın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.