Yıllardır Yalova’da eğitim üzerine dirsek çürüten Niyazi Bektaş Hocamız, müfredattaki yapılacak değişikliklerle ilgili yazı kaleme aldı. Hasta olmasına rağmen kalemini elden düşürmeyen Niyazi Bektaş Hocamızın Kaleminden:

Koçal’a Cevap Verdiler Koçal’a Cevap Verdiler

“”TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ” İLE İLGİLİ GENEL BİR DEĞERLENDİRME

1. Müfredatın sıkça değiştirilmesi hem kurumsallığa hem de elde edilen kazanım ve tecrübelere bir katkı sağlamamaktadır. Buna bağlı olarak yeni program Din ve Değerlerle ilgili derslerin müfredatında köklü değişiklikler getirmediği gibi müfredatı daha karmaşık bir hale getirmiştir.

2. Yeni öğretim programının temelini UNICEF ile hazırlanan K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modelinin oluşturduğu anlaşılmaktadır. Beceriler ve süreç bileşenlerinin büyük oranda farklı ülkelerin beceri çerçevelerinden tercüme yoluyla oluşturulduğu izlenimi edinilmektedir. K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modelinin kaynakçasına bakmak bunun için yeterlidir. Yeni programda, özellikle ortak metinde herhangi bir kaynakçanın yer almaması ve hazırlayanların belli olmaması önemli bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

3. Yeni kavramlar içeren müfredat dil ve anlatım açısından anlaşılır değildir. Bilinen oturmuş kavramlar yerine yeni kavramlar üreterek aynı şeyleri söylemenin programa bir katkısı olmadığı düşünülmektedir. Becerilerin öğrenme çıktısına dönüştürülmesinde zorluklar yaşandığı anlaşılmaktadır. Mevcut programdaki kazanımların sade, anlaşılır ve net dili, yerini karmaşık beceri ve süreç bileşenlerine bırakmıştır.

4. “Yerli ve milli”, “yetkin ve erdemli insan”, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” gibi ifadelerle lansmanı yapılan müfredatın Din öğretimiyle ilgili felsefesinin “dini öğrenme” yaklaşımı yerine “dinden öğrenme” ve “din hakkında öğrenme” gibi çok kültürlü toplumlarda uygulanması önerilen seküler yaklaşımlara dayanması çelişki oluşturmaktadır. Örneğin DKAB ortaöğretim programı metninde tevhit iki, ahiret dört, nübüvvet iki defa geçmektedir. Bunun yanında ahiret konusu bir ünite hatta konu başlığı olarak yer almamıştır.

5. Yeni programın temel iddialarından biri sadeliktir. Fakat önceki programla karşılaştırıldığında sadeleşme yerine kazanım yükünün arttığı rahatlıkla görülebilir. Kazanımlar yeni programda, öğrenme çıktıları olarak yer almakta, öğrenme çıktıları da beceriler ve süreç bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu durumda kazanım sayıları üç kata yakın artmış görünmektedir. Önceki öğretim programında öngörülen kitap forma sayılarının yeni öğretim programında artmış olması da sadelik iddiasını gölgelemektedir.

6. Öğretim programı incelendiğinde becerilerin ölçme değerlendirme süreci de kazanımların ölçme değerlendirmesinden farklı olduğu görülecektir. Dolayısıyla hem müfredat konusunda hem de bu konuda öğretmenlerin sıfırdan başlayan bir eğitim sürecinden geçmesi gerekmektedir.

7. Erdem-Değer-Eylem (EDE) Modeli, program geneline eklemlenmiş izlenimi vermektedir. Bu model de oldukça ayrıntılı göstergelerle ifade edilmiş, karmaşık bir süreç içermektedir. Bu da erdem ve değer kazandırmayı zorlaştıran bir durumdur.

8. Bu program, öğretmeni ve öğrenciyi mekanik bir örgü içerisinde görmekte ve özgürlük alanı tanımamaktadır.

9. ⁠Okul Öncesi Eğitim Programı Alan Becerileri başlığı altında yedi alan becerisi verilmiştir. Bunlar içinde Dinî ve Ahlaki Gelişim alanıyla ilgili becerilerin yer almaması, vadedildiği ve beklendiği gibi bir içeriğe sahip olmaması ayrı bir hayal kırıklığı sebebidir.

10. Sonuç olarak bu haliyle yeni tasarlanan bu müfredattan vazgeçilmesi ülkemiz için daha hayırlı olacaktır.

Geleneksel birey eğitime şeklini değiştirmiş olan K-12 eğitim kavramı, çocukların anaokulundan 12. sınıfa dek temel eğitimini kapsar. Bu ilk ve orta öğretim K-12 eğitimi olarak adlandırılır ve daha fazla öğretmen öğrenci ilişkisi içerir.

Saat

Yeni müfredat programın da haftalık ders saat sayıları. Bütün okullar tek isim altında. Hepsi imam hatip ilk okulu, imam hatip orta okulu, imam hatip lisesi. Herhalde mevcut imam hatip orta okulları ve imam hatip liseleri kapatılacak. Üniversitelerin tamamı ilahiyat fakülteleri olacak. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyoloji, mantık, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, beden eğitimi, müzik, güzel sanatlar derslerine ne gerek var ?

Fransa'da okullarda eğitim düzeyi dünya ortak aması üstündedir. ancak sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısı oldukça yüksektir. Bu durumu iyileştirmek isteyen Fransız eğitim bakanı okullara uyarıda bulundu.

EĞİTİM BAKANI;

"Sınıf tekrarı yapan öğrenci çok. Ülkede  büyük ekonomik kayıp yaşanıyor. .Biraz esneklik gerekiyor. Sınıf tekrarını esnetelim. Sınıf geçme kolaylaşsın. " diyor.

ffansız eğitimciler ayağa kalkıyor.. Bakanlarına büyük tepki gösteriyorlar. Eğitim seviyesine düşürmeye karşı çıkıyorlar.. Zorunlu olarak Fransız eğitim bakanı geri adım atmak zorunda kalıyor...

PEKİ BİZDEKİ DURUMU ÇOK KISA ÖZETLEYEBİLİRİZ..

Eğitim sistemi ne yazık ki insan eğitimine asla uygun değildir.. Tamamen hafızalama kuralları geçerli.. Ezberci bir eğitim var.

Bir başka ifadeyle; özür dilerek ifade etmek zorundayım.. Bizim eğitim sistemi vahşi hayvanları eğitmek için kullanılan yöntemin aynısıdır.  Yıllarca bu sisteme karşı çıktık. Sonuç alamadık..

Dünyada eğitim sistemini tamamen bilimsel uygulayan ülkeler var.. Finlandiya ve Japonya bu ülkelerin başında yer alıyor.. Bu sistemler alınarak inceleme yapılır ve ülkemiz şartlarına uygun olarak düzenlenebilir.. Yeter ki eğitim ve öğretim yerli ve milli şartlara uygun olarak düzenlensin... Ülkemizde bir çok eğitim uzmanı var.. İstenilir ise mükemmele yakın bir sistem inşa edilebilinir..””

Haber: Duygu Saral

Editör: Arda Yavuz