Başkan Adayı Kayalcı, “Bizler biliyoruz ki halka hizmet hakka hizmettir. Bu düstur ile 31 marttan sonra halkıma hizmet etmek istiyorum. İnanıyorum ki gönülden gönüle yollar inşa edeceğiz. Gönüller kazanacağız. Hz. Ebu Bekir gibi güvenilir, Hz. Ömer gibi adil, Hz. Osman gibi hoşgörülü, Hz. Ali gibi çalışkan olacağız. Yalova Şehrine hizmet insana hürmet anlayışı olacak hizmetin tek başına yeterli olmayacağı bilinci ile bizler ilk olarak padişahımız Fatih Sultan Mehmed gibi Gönülleri fethedeceğiz. Gönülleri kazanacağız. İnsanın değerini artıracağız. Bir ışıktan doğan insanlığa hak, adalet, hoşgörü, iyi niyet aşılayan sevmeyi, saymayı, bütünlemeyi, adaleti, bağışlamayı, sabretmeyi anlatan, halka hizmeti Hakk'a hizmet düsturu ile kendisine rehber edinen bir devlet ve bir medeniyet, ülkemizin her karışında manevi kurucusu olan Şeyh Edebali'nin, Ertuğrul Gazi'nin, Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'nin, Hayme Ana ve Bala Hatunlarının kuruluşunda nice alperen ve yiğitlerinin ayak izleri, gözlerinin nuru ve alınlarının teri olan bir devletin kurucusu Osman Gazi'nin vasiyetinde bu zihniyetin temelini bizlere nasıl anlattığını şöyle dile getirmek isterim; Devletin parasını sakın israf eyleme. Sakın orduya ve zenginliğe mağrur olma, hakiki alim ve ariflere hürmet edip otağında onlara yer ver. Benim halimi örnek al. Hiç layık olmadığım halde bunlara hürmet ettiğim için bu duruma geldim. Müslümanları ve sana itaat eden gayrimüslim kimseleri himaye et. Devletin parasını sakın israf eyleme. İhtiyaçları dışında harcama senden sonra geleceklere de aynı nasihatte bulun" diyen daima adalet ile hükmet anlayışının özünü kapsayan bir medeniyet anlayışının temeli olan Osmanlıyı iyi anlamak ve nesillere iyi anlatmak ve gönüllere nakşetmek gerekiyor. Bu yüzden nereden geldiğimizi, bugün nerede olduğumuzu ve yarın geleceğe sağlam basarak nereye gideceğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bize yalın kelimelerle anlatılacak öylesine bir milletin ve ecdadın medeniyetin temsilcisi değiliz. Bu yüzden Hz. Ebu Bekir gibi güvenilir, Hz. Ömer gibi Adil, Hz. Osman gibi hoşgörülü, Hz. Ali gibi çalışkan olacağız ve hiçbir ayrım yapmadan, mazlum ve mağdurlara sahip çıkacağız. Fakir, muhtaç ve yaşam mücadelesi veren her kesime destek vereceğiz. Mutlu, huzurlu ve güvenli bir şehir inşa edeceğiz. İnsanlığın değerini artıracağız. Bugün millet olarak ülke genelinde büyük bir ekonomi kriz içinde yaşıyoruz. Bunun sebebi insanın değerinin düşmesinden kaynaklı insanın değeri artarsa ekonomi düşer. Gezdiğimiz yerlerde büyüklerimiz Soruyor bize ne olacak böyle diye? bu enflasyonun karşısında her şeye zam, zam, ne olacak diyorlar? size bir örnek vereyim. Bir tartı düşünün bir tarafında altın, mücevher, para, mal, mülk yani dünya malı var bir tarafta da insan var. İnsanın değeri düştükçe diğer taraf havaya kalkar değil mi? Şu an dünyada insanın bedeli ne kadar sadece pazardan markette satılan ürünleri konuşmayalım benzine şu kadar zam mazota şu kadar zam şuna şu kadar zam geldi diyorlar değil mi? Biz insanı konuşalım insanı insanın değeri düştüğü bir piyasada ürünün değeri tavan yapmaz mı? peki ne yapacağız? bunun reçetesi nedir? insanı ayağa kaldıracağız. Peki bu neyle mümkün olur. Buda Allah'la mümkün olur siz insanoğlu olarak irtibatımızı Allah'la iyi kurarsak Allah'ta sizin elinizdeki mallarınızın piyasadaki ekonomi durumunu aşağıya çeker bu aynı tartı gibi orantılıdır insanın değeri düşerse mal yükselir insanın değeri yükselirse mal düşer biz insanın değerini yükselteceğiz. Tartıyı bozanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Tarladan 10 TL'ye aldığı ürünü markette pazarda 50 TL 100 TL satanlara parasına para katmaya çalışanlara malına mal katmaya çalışanlara insanların etinden sütünden sırtından kanından beslenen vampirlere asla izin vermeyeceğiz. Tartıyı bozanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Allah bize nasip ederse 31 Mart’ta seçilirsek tüm ekiplerimizi tartıyı bozanlara karşı seferberlik ilan edeceğiz” dedi.

Başkan Soyer’den Karpuzdere Çıkarması Başkan Soyer’den Karpuzdere Çıkarması

Editör: Arda Yavuz