Orman ve Su İşleri’nde STK’lar bir araya geldi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yalova Şubesi tarafından, Yalova’nın orman ve su kaynaklarının korunmasıyla ilgili yapılabilecek ortak projeleri değerlendirmek için STK temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Orman ve Su İşleri’nde STK’lar bir araya geldi
Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Gürcan Olcay başkanlığında yapılan toplantıda, bakanlığın yerelde önerdiği, eğitim paylaşım toplantıları, kampanya ve duyurular, doğa koruma ve çevre bilincinin uygulamalı projeler gerçekleştirilerek kamuoyuna aktarılması, STK’ların değişik uzmanlık alanlarında eğitim faaliyetleri düzenlemeleri için görev paylaşımı yapılması, doğru tüketim bilincinin topluma kazandırılması için çok yönlü eylem planları hazırlamak, STK’lar arası iletişim ağlarının kurulması ve geliştirilmesi, yetişmiş gönüllü sayısının arttırılması, katılımcı proje sürecinin gerektirdiği planlama ve koordinasyon faaliyetlerinin yapılması, başarılı uygulamaların belirlenmesi ve tartışmaya açılması, ulusal ya da uluslar arası seminerler düzenlenmesi, yerelde uygulanabilir örneklerin tespiti, örnek uygulamaların projelendirilmesi ve uygulanması konu başlıkları masaya yatırıldı.

Toplantıya ÇEKO Eski Başkanı Arif Ekim’in yanı sıra El Ele Platformu, Yalova Çevre Platformu, Perşembe Akşamı Bisikletçileri grubundan katılımlar oldu. Toplantıda görüşlerini dile getiren Arif Ekim, çevr e mücadelesinin ve bilincinin yerleştirilmesi için sürdürülen mücadelelerin yerelde uzun zaman dilimleri içerisinde birbiri üzerine eklenerek bir gelenek oluşturduğunu ve bunun sürdürülebilir olmasının sağlanması için bu tarz faaliyetlere gerek olduğunu dile getirdi.

Taşocakları mücadelelerinden örnekler veren Ekim, Güneyköy’de günümüzden 20 yıl öncesine kadar uzanan taşocaklarıyla ilgili çevresel hassasiyetin, köy halkı tarafından ancak uygulamadaki sonuçlar görüldükten sonra benimsendiği örneğini verdi. Toplantıda, çöp döküm alanlarıyla ilgili çalışmalar yapılabileceği, endemik türlerin bölgede yaygın olarak bilinmesi ve korunması konusunda bilinçlendirici faaliyetler yapılabileceği, su yönetimi ile ilgili olarak yapılabilecekler, trekking parkurları gibi bisikletçilerin kullandığı yolların da haritalanarak belirlenmesi ve tanıtımı, model orman ağı, Hersek lagün gölü gibi konular ele alındı.

Toplantıya katılanlar, bölge için yaşamsal önemi ve değeri olan endemik türlerin de bol bulunduğu Samanlı dağlarının özel faunasının korunması için çalışmalar yapılması gerektiğinde birleşti. Bunun ilk toplantı olduğunu dile getiren Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Gürcan Olcay, STK’larla ortak projelerde buluşmak istediklerini vetoplantıların devamının geleceğini kaydetti.
YORUM EKLE

banner137

banner138