Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurşah Başol tarafından Acil Servis Birimi Pratisyen Hekimlerine "Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Entübasyon Teknikleri" konusunda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitim verildi.

Günümüzde ani kalp ölümünün çok önemli bir sağlık problemi olduğundan bahseden Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nurşah Başol, “Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) veya daha doğru bir tanımlama ile kardiyopulmoner serebral resüsitasyon hayati fonksiyonları veya yaşam bulguları olmayan bir insanda, kurtarıcılar (halktan veya sağlık alanından kişiler) tarafından kalbin, akciğerin ve beynin yeniden canlandırılması işlemi olarak tanımlanabilir. Gerek hastane dışında gerek hastane içinde hastaların azımsanmayacak bir bölümü ani ölüm ile kaybedilmektedir” dedi.

Entübasyon teknikleri hakkında da bilgi veren Başol, “Hastanın hava yolu açıklığının sağlanmasında entübasyon işlemi acil durumlarda hayati önem taşıyor. Güvenli hava yolu açıklığının sağlanması; işlemi yapanın tekniği ve mesleki deneyiminin yanında, hastanın anatomik özellikleri, kullanılan malzemelerin yeterliliği ve işlemin yapıldığı mekân ile bunların oluşturduğu kombinasyondan doğan faktörlere de bağlıdır” ifadelerini kullandı.

HABER/ RÜMEYSA ŞAHİN

HASTANE’DE EĞİTİMLER SÜRÜYOR (3)HASTANE’DE EĞİTİMLER SÜRÜYOR (1)

Editör: Rümeysa Şahin