Hıdırellez, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Aslında Hızır ile İlyas’ın rivayete göre hikayesi şöyledir;

Hızır ile İlyas; iki yoldaştır. Rivayet o ki Hızır ile İlyas günlerden bir gün “hayat suyu” nu içer ve o an itibariyle ölümsüzlüğe erişirler. Bu mertebeye erişen bu iki dost, dertlere derman olmaya, darda kalanlara yetişmeye adarlar kendilerini.

Hızır, karada dolaşır… İlyas ise denizlerin hâkimidir.

Yıl boyunca biri karada, diğeri denizde dolaşan iki yoldaş bir gece buluşup doğaya can vermek üzere sözleşirler. O gece 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecedir. Kara ile denizin buluştuğu çizgide buluşur Hızır ile İlyas, 5 Mayıs gecesi…

O buluşma sonrasında 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece Ruz-ı Hızır’dır. Toprağın birleştiği gündür. Baharın müjdeleyicisidir. Kederlerin geride kaldığı gündür. Bereketin habercisidir. Umutların yeşerdiği gündür 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece.

Bu yazıyı kaleme aldığım Pazartesi günü Hıdırellez’di…

Teknoloji hayatımıza bu kadar girmemişken Hıdırellez insanların bir araya geldiği ve bayram tadında kutlanan bir gündü. Ateşler yakılır üzerinden atlanır, ev, araba, para gibi dilekler ise kağıda tasvir edilerek gül ağacının altına gömülürdü. Sabahın ilk ışıkları ile gömülen kağıt suya atılırdı. Kağıdın suda eriyip kaybolduğunda ise dileklerimizin gerçekleşeceğine inanılırdı. Günümüzde halen bu geleneği sürdürenler var. Ancak o bayram tadında kutlamalar ne yazık ki tarih oldu.

Sonuç olarak, Anadolu’da hala görkemli törenlerle kutlanan Hıdrellez Bayramı, tıpkı Nevruz Bayramı gibi toplumu bir araya getiren bir bayramdır.

Aslında bugünlerde umuda ülkece daha çok ihtiyacımız var. Hızır’ın desteğine daha çok ihtiyacımız var. Birlik beraberliğe de…

Geleneklerimizi unutmamak yeni nesillere aktarmak dileğiyle; Hıdırellez geleneğini yaşatan herkesin dilekleri kabul olsun…