Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı kapsamında ilgili kurumların teknik kurul üyelerinin katılımı ile Yalova İli Teknik Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda şiddetle mücadelede hedeflenen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunulurken, yapılan ve yapılacak çalışmalar da konuşuldu. Kurul toplantısında kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik belirlenen adımların kararlılıkla atılması gerektiğine vurgu yapılırken şu detaylara yer verildi, “Bir insan hakkı ihlali, halk sağlığı sorunu, ayrımcılık biçimi vetopyekûn mücadeleyi gerektiren küresel bir sorun olarak kabul edilen kadına yönelik şiddet; kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdürmektedir ve günümüzde ulaştığı boyutlarla uluslararası ve ulusal düzeyde önemli bir gündem haline gelmiştir. Kadına yönelik şiddet, şiddet mağdurunun temel haklarının varlığını hiçe saymakta; kişinin insan olmaktan kaynaklanan imkanlardan yararlanarak kendini geliştirmesinin önüne geçmekte; insanın değerine ve onuruna yaraşır bir hayat sürme hakkına zarar vermektedir. Bu ihlal biçiminin varlığı yalnızca mağdurları değil, bu bireylerin ailelerini ve nihayetinde toplumu olumsuz etkilemektedir. Göçmen kadınlar, çatışma bölgelerinde yaşayan kadınlar, engelli kadınlar gibi belirli grupların çoklu dezavantajlı durumda olmalarından dolayı şiddete maruz kalma tehlikesine daha açıktır. Kadına yönelik şiddeti doğuran etkenler kadınlar ve erkekler arasındaki sosyal, politik ve ekonomik gücün dengesiz dağılımı diğer bir ifadeyle kadınların toplumdaki eşit olmayan statülerinden kaynaklanmakta olup, çoklu ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Kadına yönelik şiddetin olumsuz sonuçları çok katmanlıdır. Kadına yönelik şiddet her şeyden önce kadının fiziksel, psikolojik, ekonomik ya da cinsel yönden zarar görmesi ile sonuçlanır. Aynı zamanda da kadının yaşama, kendini güvende hissetme, eğitim, iş ve sosyal hayata katılma gibi haklarını ve yaşam aktivitelerini elinden alır. Bu nedenle şiddetin ortadan kaldırılması kapsamlı ve eşgüdümlü politikaları gerektirmektedir”