Manilerimiz

Bu hafta sizlere manilerimizi ele almak ve ilimizle ilgili söylenmiş manilerimizi sizlerle paylaşarak bu hafta farklı bir konuyu ele almak istedim.

Manilerimiz binlerce yıldır günümüze taşınmış kültürel yazılı değerlerimizdir.Bu anlamda birçok ülkenin gıpta ettiği edeceği,kıskanacağı kadar çok zengin tarihi,kültürel ve folklorik değerlere ve mirasa sahip ülkemde,araştırılması gereken o kadar konu varki.Halkımızın duygularını,düşüncelerini gelenek ve göreneklerini,inaçlarını,kahramanlıklarını,mani ve hayratlarını,deyimlerini,doğumunda ninni ile başlayan ölümünde ağıtla sonuçlanan tüm yaşamını içeren binlerce yıl müzik,ses ve dil olarak kuşaktan kuşağa aktaran büyük bir kültüre sahibiz.

Bu anlamda manilerimizde ayrı bir öneme sahiptir.Anonim Halk Edebiyatının ürünü olan mani, duygu ile düşüncelerimizin yoğunlaşmış anlatımıdır.Genellikle isimsiz şairler tarafından söylenmiş olan şiirin incileridir.Türk halkı arasında mani söylemek bir yaşam ve vazgeçilmez bir gelenektir.

Maniler her zaman ümit,esenlik dilekleriyle bin bir çiçeğin boy verdiği çiçek bahçeleridir.Folklörü-müzde kökleşmiş bir gelenektir.Esasen coşkunun,içtenliğin,hayıflanmanın,hoşgörünün dostluğun bir simgesidir.Ormanda odun toplayanların,gazel dolduranların,tandır başında yufka yapanların,su boylarında çamaşır tokaçlayanların,gurbet yollarına gidenlerin dillerinde maniler eksik olmaz.

Kültürel değerlerimizi yaşatmak uğruna Milli Eğitim Bakanlığımızın Anadolu Masallarını gelecek kuşaklara katarmak değerlerimize sahip çıkmak için 81 ilde bir çalışma başlatmış.Öncelikle öğretmenlerimizin bu eğitimi almasını sağlayarak onları masal anlatıcısı yaparak çocuklara ulaşmasını sağlamıştır.Bu konuda değerli öğretmen arkadaşlarmız gerek 23 Nisan ve Ramazanla ilgili masalları hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz anlatarak bunu yaygınlaştırmışlardır.Aynı zamanlarda olmazsa olmaz manilerimizde çocuklarımıza ulaşarak onlara mani söylemenin ne olduğu alatılmıştır.

Bende sizlere Yalova ilimize özgü bir maniyi sizlerle paylaşarak yazıma nokta koyarken sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.

                                                           Yalova’nın yolları

                                                           Dönüm geliyor dönüm

                                                          Bana yardan ayrılmak

                                                          Ölüm geliyor ölüm

                                                          Yalova’nın kışı var

                                                          Denizin akışı var

                                                          Ah o kızı görseniz

                                                          Ne canlı bakışı var

                                                          Dereköy güzel ama

                                                         Yolu bayır olmasa

                                                         Yakarım Dereköy’ü

                                                          İçimde yârim olmasa

                                                         Yalova denize karşı

                                                         Bizim evin önü çarşı

                                                          Beni alacak oğlan

                                                         Gelsin sabaha karşı

                                     

YORUM EKLE