MEDYA OKURYAZARLIĞI

Bu hafta sizlere medya okuryazarlığı konusunda bir şeyler yazmak istedim.Sosyal ağların fark-lı kullanım alanları ve sundukları olanaklar yanında birtakım riskler içermektedir.Kullanıcıların maalesef üreticiye dönüştükleri ortamda,bilinçli ve sorumluluk sahibi olmak medya okurya-zarlığı için önemlilik arztemektedir.

  Medya okuryazarlığının iki temel nedeni önemli.Birincisi;içeriğe erişebilmek için teknolojiyi kullanma becerisi.İkincisi ise,sunulan içeriği anlamanın yanı sıra içeriği değerlendirme yeteneğidir.Dolayısıyla medya okuryazarlığı;erişim,içeriği değerlendirme ve yorum sürecini kapsayan bir beceriler zincirinden oluşur.

  Sosyal ağlar düşünüldüğünde medya okuryazarlığı;içerik yaratma,üretme,yazma ve düzelt-me gibi yeterlilikler gerekmektedir.Son zamanlarda eleştirel medya okuryazarlığı gündeme geldi.Bu ağları kullanacak olanların yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamaları risk unsuru yaratır.Bu riskler ise,bilgilerin yasa dışı,taraflı ve nefret söylemi sayılabilir.Nefret söyleminde bireyler,ırkları,ten renkleri,etnik kökenleri,milliyetleri ve dinleri ve cinsel kimlikleri nefret içeren söylemleri dönüşebilmektedir.

  Sosyal ağlarda medya okuryazarlığının düşük olması,aşırı ticari içerikler ve yanıltıcı reklamlar olumsuz sonuçları da yaratabilmektedir.Yoksa yerinde kullanılan sosyal ağlar toplumsallaşma  için bir araçtır.

  Medya okuryazarlığı konusunda hem çocuklar hem de biz yetişkinler bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir.Özel yaşamın gizliliği,içeriğin asıl kaynağının gösterilmesi,teyit edilmeden  bilgi paylaşımı,yoğun reklam,nefret söylemi ve bizlerin yalnızca tüketici olarak algılanması uyulması gereken etik kurallardır.

  Sosyal ağlarda bireyler kendilerini sosyal bir ortamda ifade ettikleri ve bu ortamda sanal kimlik oluşumu sırasında gerçekleşen etkileşim önemli hale gelmektedir.Özellikle çocuklar ve gençlerin yüz yüze oldukları riskler konusunda bilgilendirmek önemlidir.Sosyal ağlarda var olabilmek için yapılan paylaşımlarda;ne kadar çevirim içi olup olmayacağı,nelerin paylaşılıp paylaşılmayacağı genç yaştakilerin psikolojik durumuyla orantılı değişmektedir.

   Dolayısıyla medya okuryazarlığı paylaşımdaki zenginliğe rağmen yarattığı risklerde göz önüne alınarak farkındalık  yaratmak için kullanıcıların bilinçli hale gelmesi önemlidir.

   Bu haftaki yazımı noktalarken ilerleyen zamanlarda yeni gündemlerde buluşmak dileğiyle esen kalın,sağlıcakla kalın…

  

YORUM EKLE